Verwijderen gasaansluiting door netbeheerder?


Steeds meer consumenten willen permanent “van het gas af”. Bij definitieve beëindiging van de overeenkomst moet de netbeheerder conform de algemene voorwaarden noodzakelijke handelingen verrichten, om er voor te zorgen dat de aansluiting van de woning op een veilige en verantwoorde manier vervalt en het transport van gas definitief wordt beëindigd.

De Geschillencommissie Energie heeft in een aantal uitspraken geoordeeld dat de netbeheerder de consument de mogelijkheid moet geven om te kiezen uit twee opties die kunnen worden aangemerkt als noodzakelijke handelingen; het verwijderen van de gasaansluiting of het afkoppelen van de aansluiting. De netbeheerder mag de (redelijke) kosten van deze noodzakelijke handelingen in rekening brengen bij de consument op basis van de algemene voorwaarden.

Eerdere uitspraken

De Geschillencommissie Energie heeft meer uitspraken gedaan over dit onderwerp. De meest recente uitspraken staan bovenaan.

2020

2019
2018
2017 en ouder

In bovenstaande zaken waren de consumenten het onder meer niet eens over de verwijderingskosten die door de netbeheerder in rekening zijn gebracht .

De commissie is niet bevoegd te beslissen over de hoogte van de in rekening te brengen tarieven of kosten in zijn algemeenheid. De commissie heeft daarin slechts een marginale beoordelingsruimte. Behalve in gevallen dat sprake is van evident onredelijke tarieven is het niet aan de commissie om daarover een oordeel te geven. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is in principe verantwoordelijk voor het toezicht op de regulering van de tarieven.De lijn van de uitspraken van de commissie veranderde door de jaren niet, maar wordt door alle ontwikkelingen steeds meer uitgekristalliseerd zoals wat wordt verstaan onder noodzakelijke handelingen.

Heeft u klachten?

Heeft u klachten over het verwijderen van de gasmeter/-aansluiting, of de kosten daarvan, probeer dan eerst er met uw netbeheerder uit te komen. Als dat onverhoopt niet lukt, kunt u de klacht indienen bij de Geschillencommissie Energie (deze link verwijst u naar de pagina van de geschillencommissie energie) via deze website (deze link verwijst u naar de pagina om een klacht in te dienen). Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen energiebedrijven, met als doel om klachten onafhankelijk, snel en goedkoop op te lossen.

Wat doen wij?

Wij zorgen binnen een periode van gemiddeld 2 maanden dat beide kanten van het verhaal helder zijn en dat de klacht wordt opgelost. Dit kan doordat u samen met de andere partij alsnog tot een oplossing komt. Lukt dat niet, dan doen wij een uitspraak.

Wat kost het?

Deze korte procedure kost u éénmalig een bedrag van € 52,50. Dit geld krijgt u terug van de andere partij wanneer u gelijk krijgt. Lees meer informatie over deze kosten (deze link verwijst u naar meer informatie over de kosten).
Betreft uw klacht een openstaande rekening, dan zullen wij u verzoeken dit bedrag bij ons in depot te storten. Wij verdelen dit bedrag volgens de oplossing die u met de andere partij heeft afgesproken of volgens onze uitspraak.

Hoe nu verder?

Voordat u bij ons een klacht indient, moet u de klacht eerst bij de andere partij hebben gemeld. Bent u het niet eens met de reactie of heeft u binnen 4 weken geen reactie gekregen? Dan kunt u bij ons terecht om een formele klacht in te dienen en het te laten oplossen door de Geschillencommissie Energie.

Vragen?!  Wij helpen je graag en persoonlijk. 

Bel ons op nummer 070-3105310 (maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur)