Verwijderen gasmeter door netbeheerder

Is uw gasmeter verwijderd en heeft u een daarvoor een rekening gekregen? Vraagt u zich af dit terecht is, bekijk dan eerdere uitspraken van de Geschillencommissie Energie over dit onderwerp.

Gasvlam - free images Ross Brown

Eerdere uitspraken

In bovenstaande zaken hebben de consumenten de netbeheerder gevraagd om de gasmeter te verwijderen. De consumenten en de netbeheerder waren het niet eens over de kosten van het verwijderen van de gasmeter/-aansluiting. Zij kwamen er samen niet uit en schakelden de Geschillencommissie Energie in. Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen energiebedrijven, met als doel om klachten onafhankelijk, snel en goedkoop op te lossen.

Heeft u klachten over het verwijderen van de gasmeter/-aansluiting, probeer dan eerst er met uw netbeheerder uit te komen. Als dat onverhoopt niet lukt, kunt u de klacht indienen bij de Geschillencommissie Energie via e-mailadres contact@degeschillencommissie.nl.

Wat doen wij?
Wij zorgen binnen een periode van gemiddeld 2 maanden dat beide kanten van het verhaal helder zijn en dat de klacht wordt opgelost. Dit kan doordat u samen met de andere partij alsnog tot een oplossing komt. Lukt dat niet, dan doen wij een uitspraak.

Wat kost het?
Deze korte procedure kost u éénmalig een bedrag van € 52,50. Dit geld krijgt u terug van de andere partij wanneer u gelijk krijgt. Lees meer informatie over deze kosten.
Betreft uw klacht een openstaande rekening, dan zullen wij u verzoeken dit bedrag bij ons in depot te storten. Wij verdelen dit bedrag volgens de oplossing die u met de andere partij heeft afgesproken of volgens onze uitspraak.

Hoe nu verder?
Voordat u bij ons een klacht indient, moet u de klacht eerst bij de andere partij hebben gemeld. Bent u het niet eens met de reactie of heeft u binnen 4 weken geen reactie gekregen? Dan kunt u bij ons terecht om een formele klacht in te dienen en het te laten oplossen door de Geschillencommissie Energie.

Terug naar boven