Voertuigverhuur

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen bedrijven die voertuigen verhuren. Dit kan een auto zijn, maar ook een fiets, een caravan, een camper of een aanhangwagen.

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Voertuigverhuur?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • De service van het bedrijf waar u het voertuig heeft gehuurd
  • De kwaliteit van het gehuurde voertuig (het is een ander model of er ontbreekt een functie op het voertuig)
  • De uitleg van het huurcontract
  • De kosten voor schade aan het voertuig
  • De berekening van het eigen risico bij schade aan het voertuig
  • Vermissing van het voertuig
  • Vermissing van bijvoorbeeld de sleutel, het alarm of de kentekenpapieren

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2018 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2018 van de commissie Voertuigenverhuur.

Kosten

De kosten van de behandeling van een klacht bedragen: € 77,50. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

Voorwaarde

Voorwaarde om een klacht in de kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie. De ondernemer moet zijn aangesloten bij BOVAG Verhuurbedrijven

Meer informatie


Ondernemer komt afspraak verhuur niet na. Van consument kan niet worden verlangt dat hij een caravan huurt met zwaardere laadgewicht dan zijn auto aan kan
Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit volgens de consument voort uit een op 6 januari 2018 tussen partijen tot[...]
Consument niet op onrechtmatige gronden op do-not-rent-list gezet, klacht ongegrond
Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit de op of omstreeks 25 september 2017 door de ondernemer tot[...]
Verhuurde auto niet eerst op schade gecontroleerd
De ondernemer moet aantonen dat de consument de schade aan de verhuurde auto heeft veroorzaakt. Hij moet de auto bij[...]