Warmtelevering Zakelijk

Deze commissie behandelt klachten van huurders (ondernemers) tegen een leverancier van warmte. Onder warmte wordt verstaan de verwarming van de woning en/of warm tapwater.

Welke klachten behandelt de commissie Warmtelevering Zakelijk?Icoon Geschillencommissie Warmtelevering Zakelijk

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen gaan over levering, kosten, storing of afsluiting van warmte.

Bij deze commissie is de warmteleverancier een woningcorporatie of een energiebedrijf dat verbonden is aan de corporatie, of een commerciële of particuliere verhuurder van vastgoed in eigendom.
Als de warmteleverancier een energiebedrijf is dat verbonden is aan de woningcorporatie van wie u uw pand huurt, dan is deze woningcorporatie de partij tegen wie u uw klacht kunt indienen.

Levert een ander soort leverancier dan hiervoor genoemd warmte aan uw pand, bijvoorbeeld een energiebedrijf dat niet direct verbonden is aan een woningcorporatie of een bedrijf dat een WKO-installatie (Warmte-Koude Opslag) exploiteert en de woningen niet zelf in eigendom heeft?  Dan kan  mogelijk de Geschillencommissie Energie Zakelijk uw klacht behandelen in plaats van de Geschillencommissie Warmtelevering zakelijk.

Is uw warmteleverancier een recreatieparkeigenaar? Dan kan de Geschillencommissie Recreatie uw klacht mogelijk behandelen.
 
Als u in  de Adressengids ondernemers zoekt op naam van de warmteleverancier (of woningcorporatie), dan ziet u of deze is aangesloten en welke commissie uw klacht kan behandelen.

Kunt u de warmteleverancier of woningcorporatie niet vinden? Neem dan contact met ons op, dan helpen wij u graag.

Aantal behandelde klachten en eindproducten
Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2017 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2017 van de commissie Warmtelevering Zakelijk.


Procedure
De eerste stap is om het bedrijf te vertellen dat u ontevreden bent. Heeft u na geklaagd te hebben bij de ondernemer samen nog geen oplossing gevonden? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie. Bekijk de procedure van De Geschillencommissie.


Voorwaarde
Voorwaarde om een klacht in de kunnen dienen is dat de ondernemer bij De Geschillencommissie voor de behandeling van geschillen is geregistreerd . Check of uw ondernemer is aangesloten in de adressengids.

 

Meer informatie

Uw klacht indienen
Digitaal: klik op Klacht indienen. Een digitale klacht kunnen wij sneller behandelen.
Per post: download het Vragenformulier en stuur het naar de Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.


Privacy

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Partijen moeten ook zelf vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens die zij ontvangen van de andere partij. Wij zullen de andere partij daar te zijner tijd ook op wijzen.

“Ga via de knop Klacht indienen naar het digitale loket”
Terug naar boven