Warmtelevering Zakelijk

Deze commissie behandelt klachten van huurders (ondernemers) tegen een leverancier van warmte. Onder warmte wordt verstaan de verwarming van de woning en/of warm tapwater.

Welke klachten behandelt de commissie Warmtelevering Zakelijk?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen gaan over levering, kosten, storing of afsluiting van warmte.

Bij deze commissie is de warmteleverancier een woningcorporatie of een energiebedrijf dat verbonden is aan de corporatie, of een commerciële of particuliere verhuurder van vastgoed in eigendom.
Als de warmteleverancier een energiebedrijf is dat verbonden is aan de woningcorporatie van wie u uw pand huurt, dan is deze woningcorporatie de partij tegen wie u uw klacht kunt indienen.

Levert een ander soort leverancier dan hiervoor genoemd warmte aan uw pand, bijvoorbeeld een energiebedrijf dat niet direct verbonden is aan een woningcorporatie of een bedrijf dat een WKO-installatie (Warmte-Koude Opslag) exploiteert en de woningen niet zelf in eigendom heeft?  Dan kan  mogelijk de Geschillencommissie Energie Zakelijk uw klacht behandelen in plaats van de Geschillencommissie Warmtelevering zakelijk.

Is uw warmteleverancier een recreatieparkeigenaar? Dan kan de Geschillencommissie Recreatie uw klacht mogelijk behandelen.
 
Kunt u de warmteleverancier of woningcorporatie niet vinden? Neem dan contact met ons op, dan helpen wij u graag.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2018 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2018 van de commissie Warmtelevering Zakelijk.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

Voorwaarde

Voorwaarde om een klacht in de kunnen dienen is dat de ondernemer bij De Geschillencommissie voor de behandeling van geschillen is geregistreerd .

Meer informatie


No results have been returned for your Query. Please edit the query for content to display.