Warmtelevering Zakelijk

Deze commissie behandelt klachten van huurders (ondernemers) tegen een leverancier van warmte, waarbij de leverancier een woningcorporatie is of een daaraan verbonden warmteleveringsbedrijf. Onder warmte wordt de verwarming van de woning en/of warm tapwater verstaan.

Per 1 juli 2019 is de Warmtewet gewijzigd, waardoor het niet meer nodig is dat de levering van warmte door een woningcorporatie aan diens huurders wordt geregeld in een aparte leveringsovereenkomst. Geschillen tussen een huurder en een woningcorporatie over de levering van warmte kunnen  worden voorgelegd aan de kantonrechter. In verband daarmee is de Geschillencommissie Warmtelevering Zakelijk per 1 oktober 2019 opgeheven.

Het is niet meer mogelijk om nieuwe zaken in te dienen.  

Wordt de warmte geleverd door een energiebedrijf dat niet direct verbonden is aan een woningcorporatie of een bedrijf dat een WKO-installatie (Warmte-Koude Opslag) exploiteert en de panden niet zelf in eigendom heeft warmte aan uw pand?  Dan kan  mogelijk de Geschillencommissie Energie Zakelijk uw klacht behandelen in plaats van de Geschillencommissie Warmtelevering zakelijk.
Is uw warmteleverancier een recreatieparkeigenaar? Dan kan de Geschillencommissie Recreatie uw klacht mogelijk behandelen. 

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2019 van deze commissie vindt u in ons jaarverslag 2019 van de commissie Warmtelevering Zakelijk. Natuurlijk bent u ook geïnteresseerd in de pakkende verhalen die we graag met u delen op www.samenwerkenaankwaliteit.nl. Gewoon zoals het is, uit de praktijk, vanuit ieders vak of betrokkenheid. Verhalen die de verbondenheid met onze organisatie heel mooi illustreren. Trotse verhalen, verhalen met een ziel, verhalen met verbeelding.


No results have been returned for your Query. Please edit the query for content to display.

Wij werken thuis! Hierdoor zijn wij telefonisch niet bereikbaar


De Geschillencommissie waarborgt de veiligheid van haar medewerkers door thuis te werken. Hierdoor is tot nader bericht alleen ons Klachtenloket Kinderopvang telefonisch bereikbaar. Alle andere telefoonlijnen zijn helaas gesloten. We werken hard aan een andere oplossing en vragen uw begrip en geduld hiervoor.

Uiteraard kunt u altijd gebruik maken van het contactformulier. Zo kunnen we al uw vragen toch beantwoorden. Lees hier verder over onze maatregelen.