Warmtelevering Zakelijk

Deze commissie behandelt klachten van huurders (ondernemers) tegen een leverancier van warmte. Onder warmte wordt verstaan de verwarming van de woning en/of warm tapwater.

Per 1 juli 2019 is de Warmtewet gewijzigd. De levering van warmte maakt vanaf 1 juli 2019 deel uit van de huurovereenkomst. Er zijn geen aparte leveringsovereenkomsten met huurders meer nodig. Geschillen tussen een huurder en een corporatie over de levering van warmte kunnen vanaf heden worden voorgelegd aan de kantonrechter.  De Geschillencommissie Warmtelevering Zakelijk is per 1 oktober 2019 opgeheven. 

Vanaf 1 oktober 2019 is het niet meer mogelijk om nieuwe zaken in te dienen. Zaken die tot en met 30 september 2019 zijn ingediend, worden nog door de Geschillencommissie Warmtelevering in behandeling genomen.

Levert een ander soort leverancier dan hiervoor genoemd warmte aan uw pand, bijvoorbeeld een energiebedrijf dat niet direct verbonden is aan een woningcorporatie of een bedrijf dat een WKO-installatie (Warmte-Koude Opslag) exploiteert en de woningen niet zelf in eigendom heeft?  Dan kan  mogelijk de Geschillencommissie Energie Zakelijk uw klacht behandelen in plaats van de Geschillencommissie Warmtelevering zakelijk.

Is uw warmteleverancier een recreatieparkeigenaar? Dan kan de Geschillencommissie Recreatie uw klacht mogelijk behandelen.
 
Kunt u de warmteleverancier of woningcorporatie niet vinden? Neem dan contact met ons op, dan helpen wij u graag.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2018 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2018 van de commissie Warmtelevering Zakelijk.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

Voorwaarde

Voorwaarde om een klacht in de kunnen dienen is dat de ondernemer bij De Geschillencommissie voor de behandeling van geschillen is geregistreerd .

Meer informatie


No results have been returned for your Query. Please edit the query for content to display.