Warmtelevering

Deze commissie behandelt klachten van huurders (consumenten) tegen een leverancier van warmte. Onder warmte wordt verstaan de verwarming van de woning en/of warm tapwater.

Welke klachten behandelt de commissie Warmtelevering?Icoon Geschillencommissie Warmtelevering

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen gaan over levering, kosten, storing of afsluiting van warmte.

Bij deze commissie is de warmteleverancier een woningcorporatie of een energiebedrijf dat verbonden is aan de corporatie, of een commerciële of particuliere verhuurder van vastgoed in eigendom. Als de warmteleverancier een energiebedrijf is dat verbonden is aan de woningcorporatie van wie u uw woning huurt, dan is deze woningcorporatie de partij tegen wie u uw klacht kunt indienen.

Levert een ander soort leverancier dan hiervoor genoemd warmte aan uw woning, bijvoorbeeld een energiebedrijf dat niet direct verbonden is aan een woningcorporatie of een bedrijf dat een WKO (Warmte-Koude Opslag) installatie exploiteert en de woningen niet zelf in eigendom heeft?  Dan kan mogelijk de Geschillencommissie Energie uw klacht behandelen in plaats van de Geschillencommissie Warmtelevering.

Is uw warmteleverancier een recreatieparkeigenaar? Dan kan de Geschillencommissie Recreatie mogelijk uw klacht behandelen.
 
Als u in  de Adressengids ondernemers zoekt op naam van de warmteleverancier (of woningcorporatie), dan ziet u of deze is aangesloten en welke commissie uw klacht kan behandelen.

Kunt u de warmteleverancier of woningcorporatie niet vinden? Neem dan contact met ons op, dan helpen wij u graag.

Procedure
De eerste stap is om het bedrijf te vertellen dat u ontevreden bent. Heeft u na geklaagd te hebben bij de ondernemer samen nog geen oplossing gevonden? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie. Bekijk de procedure van De Geschillencommissie.

Aantal behandelde klachten met overzicht van de uitslagen
Warmtelevering taartdiagramIn 2016 zijn er 13 klachten door de Commissie Warmtelevering in behandeling genomen:

  • 5 klachten waren gegrond
  • 6 klachten waren ongegrond
  • 1 keer werd er al voor de zitting met de ondernemer geschikt
  • 1 klacht was niet ontvankelijk.
Bron: Jaarverslag 2016


Meer informatie

• De brochure ‘Hoe werkt de Geschillencommissie Warmtelevering?’. Hierin vindt u ook informatie over de kosten van het behandelen van uw klacht.
• Het reglement van de geschillencommissie Warmtelevering


Uw klacht indienen
Digitaal: klik op Klacht indienen. Een digitale klacht kunnen wij sneller behandelen.
Per post: download het Vragenformulier en stuur het naar de Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

“Ga via de knop Klacht indienen naar het digitale loket”
Terug naar boven