Warmtelevering

Deze commissie behandelt klachten van huurders (consumenten) tegen een leverancier van warmte. Onder warmte wordt verstaan de verwarming van de woning en/of warm tapwater.

Per 1 juli 2019 is de Warmtewet gewijzigd. Geschillen tussen een huurder en een corporatie over de levering van warmte kunnen vanaf heden worden voorgelegd aan de Huurcommissie of aan de kantonrechter.  

In verband daarmee is de Geschillencommissie Warmtelevering per 1 oktober 2019 opgeheven. Het is niet meer mogelijk om nieuwe zaken in te dienen. Zaken die tot en met 30 september 2019 zijn ingediend, worden nog door de Geschillencommissie Warmtelevering in behandeling genomen.

Levert een ander soort leverancier dan hiervoor genoemd warmte aan uw woning, bijvoorbeeld een energiebedrijf dat niet direct verbonden is aan een woningcorporatie of een bedrijf dat een WKO (Warmte-Koude Opslag) installatie exploiteert en de woningen niet zelf in eigendom heeft?  Dan kan mogelijk de Geschillencommissie Energie uw klacht behandelen in plaats van de Geschillencommissie Warmtelevering.

Is uw warmteleverancier een recreatieparkeigenaar? Dan kan de Geschillencommissie Recreatie mogelijk uw klacht behandelen.
 
Kunt u de warmteleverancier of woningcorporatie niet vinden? Neem dan contact met ons op, dan helpen wij u graag.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2018 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2018 van de commissie Warmtelevering.

Kosten

De kosten van de behandeling van een klacht bedragen: € 27,50. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

Meer informatie

• De brochure ‘Hoe werkt de Geschillencommissie Warmtelevering?’
• Het reglement van de geschillencommissie Warmtelevering


Consument moet betalen voor geregistreerd verbruik, ook al was ze vaak niet thuis
Waar gaat de uitspraak over De consument stelt dat het bij haar in rekening gebrachte verbruik niet kan kloppen. Zij[...]
Tussenadvies; jaarafrekening moet worden ingericht conform de warmtewetgeving en voor de consument te herleiden
Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kosten van het leveren van warmte. De consument heeft haar klacht bij[...]
De voor de consument te lage warmtelevering (temperatuur) gedurende de nacht via de collectieve warmte installatie, is conform de collectieve vastgestelde stooklijn
Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het leveren van warmte. De consument heeft in december 2017 de klacht schriftelijk[...]