Warmtelevering

Deze commissie behandelt klachten van huurders (consumenten) tegen een leverancier van warmte. Onder warmte wordt verstaan de verwarming van de woning en/of warm tapwater.

Welke klachten behandelt de commissie Warmtelevering?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen gaan over levering, kosten, storing of afsluiting van warmte.

Bij deze commissie is de warmteleverancier een woningcorporatie of een energiebedrijf dat verbonden is aan de corporatie, of een commerciële of particuliere verhuurder van vastgoed in eigendom. Als de warmteleverancier een energiebedrijf is dat verbonden is aan de woningcorporatie van wie u uw woning huurt, dan is deze woningcorporatie de partij tegen wie u uw klacht kunt indienen.

Levert een ander soort leverancier dan hiervoor genoemd warmte aan uw woning, bijvoorbeeld een energiebedrijf dat niet direct verbonden is aan een woningcorporatie of een bedrijf dat een WKO (Warmte-Koude Opslag) installatie exploiteert en de woningen niet zelf in eigendom heeft?  Dan kan mogelijk de Geschillencommissie Energie uw klacht behandelen in plaats van de Geschillencommissie Warmtelevering.

Is uw warmteleverancier een recreatieparkeigenaar? Dan kan de Geschillencommissie Recreatie mogelijk uw klacht behandelen.
 
Kunt u de warmteleverancier of woningcorporatie niet vinden? Neem dan contact met ons op, dan helpen wij u graag.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2018 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2018 van de commissie Warmtelevering.

Kosten

De kosten van de behandeling van een klacht bedragen: € 27,50. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

Meer informatie

• De brochure ‘Hoe werkt de Geschillencommissie Warmtelevering?’
• Het reglement van de geschillencommissie Warmtelevering


Tussenadvies; jaarafrekening moet worden ingericht conform de warmtewetgeving en voor de consument te herleiden
Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kosten van het leveren van warmte. De consument heeft haar klacht bij[...]
afkoppelen en definitief verwijderen van 1 warmtepomp
Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het afkoppelen en definitief verwijderen van 1 warmtepomp van het bronnet. De consument[...]
Warmtemeter moeilijk af te lezen (fysiek). Leverancier moet onderzoek doen naar mogelijkheid en kosten andere plaats. Kosten bij verplaatsen delen (2)
Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het verplaatsen van (de afleesunit van) de warmte meter. De consument heeft in[...]