Warmtelevering

Deze commissie behandelt klachten van huurders (consumenten) tegen een leverancier van warmte, waarbij de leverancier een woningcorporatie is of een daaraan verbonden warmteleveringsbedrijf. Onder warmte wordt de verwarming van de woning en/of warm tapwater verstaan.

Per 1 juli 2019 is de Warmtewet gewijzigd, waardoor het niet meer nodig is dat de levering van warmte door een woningcorporatie aan diens huurders wordt geregeld in een aparte leveringsovereenkomst. Geschillen tussen een huurder en een woningcorporatie over de levering van warmte kunnen  worden voorgelegd aan de Huurcommissie of aan de kantonrechter. In verband daarmee is de Geschillencommissie Warmtelevering per 1 oktober 2019 opgeheven.

Het is niet meer mogelijk om nieuwe zaken in te dienen.

Wordt de warmte geleverd door een energiebedrijf dat niet direct verbonden is aan een woningcorporatie of een bedrijf dat een WKO (Warmte-Koude Opslag) installatie exploiteert en de woningen niet zelf in eigendom heeft? Dan kan mogelijk de Geschillencommissie Energie uw klacht behandelen in plaats van de Geschillencommissie Warmtelevering.
Is uw warmteleverancier een recreatieparkeigenaar? Dan kan de Geschillencommissie Recreatie mogelijk uw klacht behandelen.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2019 van deze commissie vindt u in ons jaarverslag 2019 van de commissie Warmtelevering. Natuurlijk bent u ook geïnteresseerd in de pakkende verhalen die we graag met u delen op www.samenwerkenaankwaliteit.nl. Gewoon zoals het is, uit de praktijk, vanuit ieders vak of betrokkenheid. Verhalen die de verbondenheid met onze organisatie heel mooi illustreren. Trotse verhalen, verhalen met een ziel, verhalen met verbeelding.


Consument moet betalen voor geregistreerd verbruik, ook al was ze vaak niet thuis
Waar gaat de uitspraak over De consument stelt dat het bij haar in rekening gebrachte verbruik niet kan kloppen. Zij[...]
Tussenadvies; jaarafrekening moet worden ingericht conform de warmtewetgeving en voor de consument te herleiden
Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kosten van het leveren van warmte. De consument heeft haar klacht bij[...]
wartmeverbruik fors gestegen, warmteleverancier stijging onvoldoende onderbouwd
Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kosten van levering van warmte. De consument heeft een bedrag van €[...]

Wij werken thuis! Hierdoor zijn wij telefonisch niet bereikbaar


De Geschillencommissie waarborgt de veiligheid van haar medewerkers door thuis te werken. Hierdoor is tot nader bericht alleen ons Klachtenloket Kinderopvang telefonisch bereikbaar. Alle andere telefoonlijnen zijn helaas gesloten. We werken hard aan een andere oplossing en vragen uw begrip en geduld hiervoor.

Uiteraard kunt u altijd gebruik maken van het contactformulier. Zo kunnen we al uw vragen toch beantwoorden. Lees hier verder over onze maatregelen.