Water Zakelijk

Deze commissie behandelt klachten van ondernemers tegen het waterbedrijf dat drinkwater levert.

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Water Zakelijk?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn afsluiting, levering of tarieven van drinkwater.

Geschillen waarvan het financieel belang het bedrag van € 10.000,-- te boven gaat kan de commissie niet behandelen.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2018 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2018 van de commissie Water Zakelijk.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

Voorwaarde

Voorwaarde om een klacht in de kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie. Het waterbedrijf moet zijn aangesloten bij de overkoepelende organisatie van de bedrijven, Vewin.

Meer informatie


Omvang van de levering geschiedt middels een watermeter; aan de juistheid van de metergegevens behoeft in dit geval niet te worden getwijfeld.
Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de jaarafrekening water 2017. Standpunt van de verbruiker/aangeslotene Het standpunt van de verbruiker/aangeslotene[...]
Water wel verbruikt, maar door verwarring die door ondernemer is veroorzaakt, zal de nota worden gematigd.
Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de factuur d.d. 14 september 2017, waarbij over de periode van 1 september[...]