Water Zakelijk

Deze commissie behandelt klachten van ondernemers tegen het waterbedrijf dat drinkwater levert.

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Water Zakelijk?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn afsluiting, levering of tarieven van drinkwater.

Geschillen waarvan het financieel belang het bedrag van € 10.000,-- te boven gaat kan de commissie niet behandelen.

Aantal behandelde klachten en eindproducten
Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2017 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2017 van de commissie Water Zakelijk.

 

Procedure
De eerste stap is om het bedrijf te vertellen dat u ontevreden bent. Heeft u na geklaagd te hebben bij de ondernemer samen nog geen oplossing gevonden? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie. Bekijk de procedure van De Geschillencommissie.

 

Voorwaarde
Voorwaarde om een klacht in de kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie. Check of uw ondernemer is aangesloten in de adressengids. Het waterbedrijf moet zijn aangesloten bij de overkoepelende organisatie van de bedrijven, Vewin.


Meer informatie


Uw klacht indienen
Digitaal: klik op Klacht indienen. Een digitale klacht kunnen wij sneller behandelen.
Per post: download het formulier en stuur het naar de Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.


Privacy

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Partijen moeten ook zelf vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens die zij ontvangen van de andere partij. Wij zullen de andere partij daar te zijner tijd ook op wijzen.

“Ga via de knop Klacht indienen naar het digitale loket”
Terug naar boven