Water

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen het waterbedrijf dat drinkwater levert.

Welke klachten behandelt de commissie Water?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen gaan over afsluiting, levering of tarieven van drinkwater.

Geschillen waarvan het financieel belang het bedrag van € 5.000,-- te boven gaat kunnen alleen door de commissie worden behandeld als beide partijen daarmee instemmen.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2019 van deze commissie vindt u in ons jaarverslag 2019 van de commissie Water. Natuurlijk bent u ook geïnteresseerd in de pakkende verhalen die we graag met u delen op www.samenwerkenaankwaliteit.nl. Gewoon zoals het is, uit de praktijk, vanuit ieders vak of betrokkenheid. Verhalen die de verbondenheid met onze organisatie heel mooi illustreren. Trotse verhalen, verhalen met een ziel, verhalen met verbeelding.

Kosten

De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie Water bedragen: € 27,50. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

Voorwaarde

Voorwaarde om een klacht in te kunnen dienen is dat de ondernemer lid is van de overkoepelende organisatie van waterbedrijven, Vewin. Deze branche-organisatie is aangesloten bij de Geschillencommissie Water.

Meer informatie


Mag ondernemer administratiekosten in rekening brengen voor papieren nota’s?
Waar gaat de uitspraak over De consument is van mening dat de ondernemer ten onrechte administratiekosten in rekening brengt en[...]
Consument kan wijziging van de datum van afschrijving van de voorschotnota niet afdwingen
Waar gaat de uitspraak over De consument wil dat de ondernemer de datum waarop automatische incasso plaatsvindt voor hem wijzigt.[...]
Ondernemer verandert na vele verzoeken pas na 2 jaar het adres van de consument, klacht gegrond
Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het gebruik van verkeerde adresgegevens van de consument door de ondernemer. De consument[...]