Water

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen het waterbedrijf dat drinkwater levert.

Welke klachten behandelt de commissie Water?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen gaan over afsluiting, levering of tarieven van drinkwater.

Geschillen waarvan het financieel belang het bedrag van € 5.000,-- te boven gaat kunnen alleen door de commissie worden behandeld als beide partijen daarmee instemmen.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het voorgaande jaar van deze commissie vindt u in ons jaarverslag van de commissie Water. Natuurlijk bent u ook geïnteresseerd in de pakkende verhalen die we graag met u delen op www.samenwerkenaankwaliteit.nl. Gewoon zoals het is, uit de praktijk, vanuit ieders vak of betrokkenheid. Verhalen die de verbondenheid met onze organisatie heel mooi illustreren. Trotse verhalen, verhalen met een ziel, verhalen met verbeelding.

Kosten

De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie Water bedragen: € 27,50. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

Voorwaarde

Voorwaarde om een klacht in te kunnen dienen is dat de ondernemer lid is van de overkoepelende organisatie van waterbedrijven, Vewin. Deze branche-organisatie is aangesloten bij de Geschillencommissie Water.

Meer informatie


Ondernemer handelt in overeenstemming met tarievenregeling
Waar gaat de uitspraak over? De consument maakt bezwaar dat de ondernemer jaarlijks achtmaal vastrecht in rekening brengt ten behoeve[...]
Consument eist dat ondernemer factuur specificeert
Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft het antwoord op de vraag of de ondernemer een gespecificeerde rekening aan[...]
Ondernemer moet zich houden aan vaststellingsovereenkomst
Waar gaat de uitspraak over? De consument is van mening dat de ondernemer de tussen hen tot stand gekomen schikking[...]