Water

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen het waterbedrijf dat drinkwater levert.

Welke klachten behandelt de commissie Water?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen gaan over afsluiting, levering of tarieven van drinkwater.

Geschillen waarvan het financieel belang het bedrag van € 5.000,-- te boven gaat kunnen alleen door de commissie worden behandeld als beide partijen daarmee instemmen.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2017 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2017 van de commissie Water.

Kosten

De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie Water bedragen: € 27,50. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

Voorwaarde

Voorwaarde om een klacht in de kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie. De ondernemer moet zijn aangesloten bij de overkoepelende organisatie van waterbedrijven, Vewin.

Meer informatie


artikel 15 van de algemene voorwaarden staat vermeld dat hetde ondernemer is die tijdstippen bepaalt waarop de afrekening van de voorschotten plaats vindt.
Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de afschrijving van de voorschotnota met betrekking tot de levering van water. De[...]
facturen voor verbruik water
Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de door ondernemer aan de consument in rekening gebrachte bedragen voor[...]
ondernemer verandert na vele verzoek pas na 2 jaar het adres van de consument, klacht gegrond
Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het gebruik van verkeerde adresgegevens van de consument door de ondernemer. De consument[...]