deze afbeelding toont u een icoon van water

Water

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen het waterbedrijf dat drinkwater levert.

Welke klachten behandelt de commissie Water?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen gaan over afsluiting, levering of tarieven van drinkwater.

Geschillen waarvan het financieel belang het bedrag van € 5.000,-- te boven gaat kunnen alleen door de commissie worden behandeld als beide partijen daarmee instemmen.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het voorgaande jaar van deze commissie vindt u in ons jaarverslag van de commissie Water (deze link verwijst u naar het jaarverslag). Natuurlijk bent u ook geïnteresseerd in de pakkende verhalen die we graag met u delen op www.samenwerkenaankwaliteit.nl (deze link verwijst u naar de website van samen werken aan kwaliteit). Gewoon zoals het is, uit de praktijk, vanuit ieders vak of betrokkenheid. Verhalen die de verbondenheid met onze organisatie heel mooi illustreren. Trotse verhalen, verhalen met een ziel, verhalen met verbeelding.

Kosten

De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie Water bedragen: € 27,50. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld (deze link verwijst u naar meer informatie over klachtengeld).

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie (deze link verwijst u door naar de pagina van procesinformatie).

Voorwaarde

Voorwaarde om een klacht in te kunnen dienen is dat de ondernemer lid is van de overkoepelende organisatie van waterbedrijven, Vewin (deze link verwijst u naar de website van Vewin). Deze branche-organisatie is aangesloten bij de Geschillencommissie Water.

Meer informatie


Geschil over facturering vaartuigwerkzaamheden
Waar gaat de uitspraak over? Het geschil draait om werkzaamheden aan het vaartuig van de consument, waarvoor twee facturen zijn[...]
Geschillencommissie oordeelt in consumentenklacht over gebreken aan sloep
Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de verkoop en levering van een sloep, waarbij de consument tal van[...]
Geschil ligplaatsverhuur: Oordeel inzake opzegging en restitutie
Waar gaat de uitspraak over? Het geschil draait om een ligplaatsverhuur vanaf 1 juni 2022, opgezegd door de consument in[...]