deze afbeelding toont u een icoon van waterrecreatie

Waterrecreatie

De Geschillencommissie Waterrecreatie behandelt klachten van consumenten op het gebied van waterrecreatie.

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Waterrecreatie? 

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

 • De koop van een nieuwe boot of nieuwe onderdelen
 • De koop van een gebruikte boot of motor
 • De huur van een boot
 • De huur van een ligplaats of berging voor de boot
 • Een reparatie aan de boot
 • Een keuring of taxatie van een boot
 • De bemiddeling (hulp) bij de verkoop of de koop van een boot
 • Het ontwerpen van een boot door een HISWA-jachtarchitect
 • Een via internet gesloten overeenkomst


De commissie behandelt hoofdzakelijk klachten van particuliere consumenten. Heeft u als vereniging of school voor uw leden of scholieren een overeenkomst gesloten met een HISWA-ondernemer (denk aan het huren van een boot) en bent u niet tevreden? Dan kunt u ook als vereniging of andere rechtspersoon een geschil indienen. De leden of scholieren moeten dan wel hun deel van de kosten hebben betaald aan de ondernemer.

Zakelijke boekingen (bedrijfsuitjes) kan deze consumentencommissie helaas niet behandelen.

De commissie kan ook geen klachten behandelen tegen verzekeringsmaatschappijen. U kunt hiervoor contact opnemen met KIFID.

Geschillen waarvan het financieel belang het bedrag van € 14.000,-- te boven gaat kunnen alleen door de commissie worden behandeld als beide partijen daarmee instemmen. 

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het voorgaande jaar van deze commissie vindt u in ons jaarverslag van de commissie Waterrecreatie (deze link verwijst u naar het jaarverslag). Natuurlijk bent u ook geïnteresseerd in de pakkende verhalen die we graag met u delen op www.samenwerkenaankwaliteit.nl (deze link verwijst u naar de website van samen werken aan kwaliteit). Gewoon zoals het is, uit de praktijk, vanuit ieders vak of betrokkenheid. Verhalen die de verbondenheid met onze organisatie heel mooi illustreren. Trotse verhalen, verhalen met een ziel, verhalen met verbeelding.

Kosten

De kosten van de behandeling van een klacht bedragen: 

 • € 77,50 voor factuurbedragen tot € 500,-
 • € 102,50 voor factuurbedragen van € 500,- tot € 1.500,-
 • € 127,50 voor factuurbedragen vanaf € 1.500,-

U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld (deze link verwijst u naar meer informatie over klachtengeld).

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie (deze link verwijst u door naar de pagina van procesinformatie).

Meer informatie


Consument heeft zich niet eerst bij ondernemer gemeld
Waar gaat de uitspraak over? De ondernemer heeft de boot van de consument gerepareerd. De consument is van mening dat[...]
Consument mocht overeenkomst ontbinden, ondernemer moet huurbedrag boot terugbetalen
Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft een reservering gemaakt om een boot van de ondernemer te huren. Bij[...]
Overeenkomst ontbonden door ondernemer, omdat consument zich niet aan havenreglement hield
Waar gaat de uitspraak over? De consument is het oneens met de opzegging van zijn twee ligplaatsen in de haven[...]