Waterrecreatie

De Geschillencommissie Waterrecreatie behandelt klachten van consumenten op het gebied van waterrecreatie.

Icoon waterrecreatieWelke klachten behandelt de Geschillencommissie Waterrecreatie? 

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

 • De koop van een nieuwe boot of nieuwe onderdelen
 • De koop van een gebruikte boot of motor
 • De huur van een boot
 • De huur van een ligplaats of berging voor de boot
 • Een reparatie aan de boot
 • Een keuring of taxatie van een boot
 • De bemiddeling (hulp) bij de verkoop of de koop van een boot
 • Het ontwerpen van een boot door een HISWA-jachtarchitect
 • Een via internet gesloten overeenkomst

Let op: de commissie behandelt geen klachten tegen verzekeringsmaatschappijen. U kunt hiervoor contact opnemen met KIFID.

Geschillen waarvan het financieel belang het bedrag van € 14.000,-- te boven gaat kunnen alleen door de commissie worden behandeld als beide partijen daarmee instemmen.

Aantal behandelde klachten met overzicht van de uitslagen
Waterrecreatie taartdiagramIn 2016 zijn er 25 klachten door de Commissie Waterrecreatie behandeld:

 • 6 klachten waren gegrond
 • 5 klachten waren ten dele gegrond
 • 11 klachten waren ongegrond
 • 1 keer werd er al voor de zitting met de ondernemer geschikt en 1 keer was er een schikking op de zitting
 • bij 1 klacht was de commissie niet bevoegd.

Bron: Jaarverslag 2016

 

Meer informatie

Uw klacht indienen
Wanneer u uw klacht digitaal bij ons indient, dan kunnen wij deze snel behandelen. Klik hiervoor op de onderstaande groene knop. Kunt u uw klacht niet digitaal indienen, dan kan dat ook schriftelijk. Download het formulier en stuur dit per post naar ons toe.


Privacy

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Partijen moeten ook zelf vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens die zij ontvangen van de andere partij. Wij zullen de andere partij daar te zijner tijd ook op wijzen.

“Ga via de knop Klacht indienen naar het digitale loket”
Terug naar boven