Waterrecreatie

De Geschillencommissie Waterrecreatie behandelt klachten van consumenten op het gebied van waterrecreatie.

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Waterrecreatie? 

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

 • De koop van een nieuwe boot of nieuwe onderdelen
 • De koop van een gebruikte boot of motor
 • De huur van een boot
 • De huur van een ligplaats of berging voor de boot
 • Een reparatie aan de boot
 • Een keuring of taxatie van een boot
 • De bemiddeling (hulp) bij de verkoop of de koop van een boot
 • Het ontwerpen van een boot door een HISWA-jachtarchitect
 • Een via internet gesloten overeenkomst

De commissie behandelt hoofdzakelijk klachten van particuliere consumenten. Heeft u als vereniging of school voor uw leden of scholieren een overeenkomst gesloten met een HISWA-ondernemer (denk aan het huren van een boot) en bent u niet tevreden? Dan kunt u ook als vereniging of andere rechtspersoon een geschil indienen. De leden of scholieren moeten dan wel hun deel van de kosten hebben betaald aan de ondernemer.

Zakelijke boekingen (bedrijfsuitjes) kan deze consumentencommissie helaas niet behandelen.

De commissie kan ook geen klachten behandelen tegen verzekeringsmaatschappijen. U kunt hiervoor contact opnemen met KIFID.

Geschillen waarvan het financieel belang het bedrag van € 14.000,-- te boven gaat kunnen alleen door de commissie worden behandeld als beide partijen daarmee instemmen. 

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2018 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2018 van de commissie Waterrecreatie.

Kosten

De kosten van de behandeling van een klacht bedragen: 

 • € 77,50 voor factuurbedragen tot € 500,-
 • € 102,50 voor factuurbedragen van € 500,- tot € 1.500,-
 • € 127,50 voor factuurbedragen vanaf € 1.500,-

U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

Meer informatie


Klachten over motor niet eerst bij de ondernemer gemeld
Waar gaat de uitspraak over Na aankoop van tweedehands boot krijgt de consument tot twee keer toe problemen met de[...]
Een potentiële koper kan bedingen dat een proefvaart plaatsvindt voordat de overeenkomst wordt ondertekend. Ondernemer niet verantwoordelijk voor niet doorgaan koop
Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de door de ondernemer verleende bemiddeling bij verkoop van een motorjacht. Standpunt van[...]