Waterrecreatie

De Geschillencommissie Waterrecreatie behandelt klachten van consumenten op het gebied van waterrecreatie.

Icoon waterrecreatieWelke klachten behandelt de Geschillencommissie Waterrecreatie? 

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • De koop van een nieuwe boot of nieuwe onderdelen
  • De koop van een gebruikte boot of motor
  • De huur van een boot
  • De huur van een ligplaats of berging voor de boot
  • Een reparatie aan de boot
  • Een keuring of taxatie van een boot
  • De bemiddeling (hulp) bij de verkoop of de koop van een boot
  • Het ontwerpen van een boot door een HISWA-jachtarchitect
  • Een via internet gesloten overeenkomst

De commissie behandelt hoofdzakelijk klachten van particuliere consumenten. Heeft u als vereniging of school voor uw leden of scholieren een overeenkomst gesloten met een HISWA-ondernemer (denk aan het huren van een boot) en bent u niet tevreden? Dan kunt u ook als vereniging of andere rechtspersoon een geschil indienen. De leden of scholieren moeten dan wel hun deel van de kosten hebben betaald aan de ondernemer.

Zakelijke boekingen (bedrijfsuitjes) kan deze consumentencommissie helaas niet behandelen.

De commissie kan ook geen klachten behandelen tegen verzekeringsmaatschappijen. U kunt hiervoor contact opnemen met KIFID.

Geschillen waarvan het financieel belang het bedrag van € 14.000,-- te boven gaat kunnen alleen door de commissie worden behandeld als beide partijen daarmee instemmen. 

Aantal behandelde klachten en eindproducten
Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2017 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2017 van de commissie Waterrecreatie.

Meer informatie

Uw klacht indienen
Wanneer u uw klacht digitaal bij ons indient, dan kunnen wij deze snel behandelen. Klik hiervoor op de onderstaande groene knop. Kunt u uw klacht niet digitaal indienen, dan kan dat ook schriftelijk. Download het vragenformulier en stuur dit per post naar ons toe.

Privacy
In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Partijen moeten ook zelf vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens die zij ontvangen van de andere partij. Wij zullen de andere partij daar te zijner tijd ook op wijzen.

“Ga via de knop Klacht indienen naar het digitale loket”
Terug naar boven