Waterrecreatie

De Geschillencommissie Waterrecreatie behandelt klachten van consumenten op het gebied van waterrecreatie.

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Waterrecreatie? 

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

 • De koop van een nieuwe boot of nieuwe onderdelen
 • De koop van een gebruikte boot of motor
 • De huur van een boot
 • De huur van een ligplaats of berging voor de boot
 • Een reparatie aan de boot
 • Een keuring of taxatie van een boot
 • De bemiddeling (hulp) bij de verkoop of de koop van een boot
 • Het ontwerpen van een boot door een HISWA-jachtarchitect
 • Een via internet gesloten overeenkomst


De commissie behandelt hoofdzakelijk klachten van particuliere consumenten. Heeft u als vereniging of school voor uw leden of scholieren een overeenkomst gesloten met een HISWA-ondernemer (denk aan het huren van een boot) en bent u niet tevreden? Dan kunt u ook als vereniging of andere rechtspersoon een geschil indienen. De leden of scholieren moeten dan wel hun deel van de kosten hebben betaald aan de ondernemer.

Zakelijke boekingen (bedrijfsuitjes) kan deze consumentencommissie helaas niet behandelen.

De commissie kan ook geen klachten behandelen tegen verzekeringsmaatschappijen. U kunt hiervoor contact opnemen met KIFID.

Geschillen waarvan het financieel belang het bedrag van € 14.000,-- te boven gaat kunnen alleen door de commissie worden behandeld als beide partijen daarmee instemmen. 

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het voorgaande jaar van deze commissie vindt u in ons jaarverslag van de commissie Waterrecreatie. Natuurlijk bent u ook geïnteresseerd in de pakkende verhalen die we graag met u delen op www.samenwerkenaankwaliteit.nl. Gewoon zoals het is, uit de praktijk, vanuit ieders vak of betrokkenheid. Verhalen die de verbondenheid met onze organisatie heel mooi illustreren. Trotse verhalen, verhalen met een ziel, verhalen met verbeelding.

Kosten

De kosten van de behandeling van een klacht bedragen: 

 • € 77,50 voor factuurbedragen tot € 500,-
 • € 102,50 voor factuurbedragen van € 500,- tot € 1.500,-
 • € 127,50 voor factuurbedragen vanaf € 1.500,-

U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

Meer informatie


Bij aankoopkeuring voldoende gewaarschuwd voor osmose
Waar gaat de uitspraak over De consument vindt de uitgevoerde aankoopkeuring door de ondernemer gebrekkig, omdat geen melding wordt gemaakt[...]
Geen overmacht bij annulering huur zeiljacht tijdens corona crisis, ondernemer krijgt evenwel mogelijkheid om geldigheid voucher te verlengen tot 1 jaar
Waar gaat de uitspraak over De consument zou met vijf andere personen gebruik maken van een zeiljacht. Echter, hij heeft[...]
Door ondernemer opgemaakte factuur wordt redelijk geacht
Waar gaat de uitspraak over De ondernemer heeft werkzaamheden uitgevoerd aan de zeilboot van de consument. Partijen zijn het oneens[...]