Webshop

De Geschillencommissie Webshop behandelt klachten van consumenten over webwinkels die aangesloten zijn bij Stichting Webshop Keurmerk.

Welke klachten behandelt de commissie Webshop?

Deze commissie behandelt klachten over uw koop op afstand. Met koop op afstand wordt bedoeld alle transacties die niet in een winkel tot stand komen maar bijvoorbeeld per internet, telefoon, catalogus, televisie enzovoort.

Voorwaarde

Voorwaarde om een klacht in te kunnen dienen, is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie. Controleer bij welke brancheorganisatie de ondernemer lid is van De Geschillencommissie. Bekijk de ledenlijst van Webshop Keurmerk. U kunt ook de Algemene Voorwaarden op de website van de ondernemer bekijken. Daarin staat vaak bij welke Geschillencommissie de ondernemer is aangesloten. 

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2018 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2018 van de commissie Webshop.

Kosten

De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie Webshop bedragen: € 27,50.
U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

Meer informatie


Prijs van de aangeboden spelcomputer was dusdanig laag dat de cliënt kon verwachten dat er sprake was van een fout
Waar gaat de uitspraak over De cliënt zag op de website van de ondernemer een spelcomputer tegen een mooie prijs.[...]
Ondernemer vergoed het aankoopbedrag tijdens de procedure. Klacht ongegrond
Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het functioneren van de door de consument voor een bedrag van € 50,95[...]
Consument doet beroep op herroepingsrecht; schikking ter zitting
Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 14 juli 2018 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst.[...]