Webshop

De Geschillencommissie Webshop behandelt klachten van consumenten over webwinkels die aangesloten zijn bij Stichting Webshop Keurmerk.

Welke klachten behandelt de commissie Webshop?Icoon Geschillencommissie Webshop

Deze commissie behandelt klachten over uw koop op afstand. Met koop op afstand wordt bedoeld alle transacties die niet in een winkel tot stand komen maar bijvoorbeeld per internet, telefoon, catalogus, televisie enzovoort.

Procedure

De eerste stap is om het bedrijf schriftelijk te melden dat u ontevreden bent. Heeft u na geklaagd te hebben bij deze ondernemer samen nog geen oplossing gevonden? Dan kunt u terecht bij De Geschillencommissie, mits de ondernemer is aangesloten. Bekijk de procedure van De Geschillencommissie.

Meerdere webshop commissies

Let op: De Geschillencommissie kent meerdere commissies waar u met uw klachten terecht kunt als u niet tevreden bent over uw koop op afstand. Te weten:

 

Voorwaarde

Voorwaarde om een klacht in te kunnen dienen, is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie. Controleer via welke brancheorganisatie de ondernemer lid is van De Geschillencommissie.
U kunt de ledenlijsten van deze brancheorganisaties bekijken op:
Ledenlijst Thuiswinkel.org
Ledenlijst Webshop Keurmerk
Ledenlijst Qshops

U kunt ook de Algemene Voorwaarden op de website van de ondernemer bekijken. Daarin staat vaak bij welke Geschillencommissie de ondernemer is aangesloten.
In sommige gevallen is een ondernemer bij meerdere brancheorganisaties aangesloten. Als u uw klacht volgens bovenstaande voorwaarden bij meerdere commissies kunt indienen, mag u zelf beslissen bij welke commissie u dat wilt doen.

Heeft u op de website Beslist.nl een artikel gekocht op of na 1 juli 2017, dan dient u uw klacht bij de Commissie Webwinkels Beslist.nl in.

Kosten

De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie Webshop bedragen: € 27,50.
U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Aantal behandelde klachten met overzicht van de uitslagen
Webshop taartdiagram

In 2016 kwamen er 38 klachten in aanmerking voor behandeling door de Commissie Webshop:

  • 2 klachten waren gegrond
  • 2 klachten waren ten dele gegrond
  • 3 klachten waren ongegrond
  • 31 keer werd er al voor de zitting met de ondernemer geschikt.
Bron: Jaarverslag 2016

Meer informatie

Uw klacht indienen

Digitaal: klik op Klacht indienen. Een digitale klacht kunnen wij sneller behandelen.
Per post: download het Vragenformulier en stuur het naar de Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

“Ga via de knop Klacht indienen naar het digitale loket”
Terug naar boven