Webwinkels Beslist.nl

De Geschillencommissie Webwinkels Beslist.nl behandelt klachten van consumenten over de koop van producten die op afstand (on-line) overeengekomen zijn, tegen ondernemers die aangesloten zijn bij Beslist.nl.

Welke klachten behandelt de commissie Webwinkels Beslist.nl?

Deze commissie behandelt klachten over uw koop op afstand. Met koop op afstand wordt bedoeld alle transacties die niet in een winkel tot stand komen maar bijvoorbeeld per internet, telefoon, catalogus, televisie enz.

Voorwaarde

Voorwaarde om een klacht in te kunnen dienen, is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie. Controleer via de  brancheorganisatie of de ondernemer lid is van De Geschillencommissie.

Kosten

De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie Webwinkels Beslist.nl bedragen € 52,50.

Dit is het bedrag dat De Geschillencommissie rekent voor het behandelen van uw klacht. Dit geld krijgt u echter terug wanneer uw klacht gegrond wordt verklaard. Als De Geschillencommissie u in het gelijk stelt, wordt de ondernemer verplicht om u dit bedrag terug te betalen. Lees meer over het klachtengeld.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2018 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2018 van de commissie Beslist.nl.

Meer informatie


No results have been returned for your Query. Please edit the query for content to display.