Woningbouw Zakelijk

Deze commissie behandelt klachten van ondernemers tegen een bouwbedrijf. Het geschil gaat bijvoorbeeld over de bouw of renovatie van een nieuwbouwkoopwoning of -complex.

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Woningbouw Zakelijk ?

De commissie behandelt klachten die voortvloeien uit een overeenkomst die is afgesloten met toepassing van de SWK garantie- en waarborgregeling (voor renovatie en afbouw).

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Woningbouw niet?

U kunt alleen bij deze Geschillencommissie terecht als een van de onderstaande garantie- of waarborgregelingen van toepassing is en u daarin heeft afgesproken dat de commissie bevoegd is over een geschil te oordelen. Dit kunt u controleren in de overeenkomst. Het moet dan gaan om een van deze (garantie-) en waarborgregelingen:
- SWK Garantie- en waarborgregeling;
- SWK Waarborgregeling Afbouw;
- SWK Garantie- en waarborgregeling Commercieel Vastgoed;
- SWK Garantie- en waarborgregeling Renovatie.

Let op! Deze commissie behandelt géén klachten tegen Woningbouwcorporaties over beheer of verhuur van woon- of bedrijfsruimte.

Aantal behandelde klachten en eindproducten
Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2017 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2017 van de commissie Woningbouw Zakelijk.

Procedure
De eerste stap is om het bedrijf te vertellen dat u ontevreden bent. Heeft u na geklaagd te hebben bij de ondernemer samen nog geen oplossing gevonden? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie. Bekijk de procedure van De Geschillencommissie.

Meer informatie


Uw klacht indienen
Digitaal: klik op Klacht indienen. Een digitale klacht kunnen wij sneller behandelen.
Per post: download het formulieren stuur het naar de Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.


Privacy

In onze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Partijen moeten ook zelf vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens die zij ontvangen van de andere partij. Wij zullen de andere partij daar te zijner tijd ook op wijzen.

“Ga via de knop Klacht indienen naar het digitale loket”
Terug naar boven