Zonwering

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen bedrijven die zonwering, rolluiken of markiezen verkopen en voor u ophangen.

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Zonwering? 

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • De aanleg van zonwering, rolluiken en markiezen
  • De zonwering, de rolluiken of de markiezen werken niet goed
  • De maten van de zonwering, de rolluiken of de markiezen zijn niet goed
  • De uitvoering van het werk door de ondernemer is niet zoals u had verwacht

Aantal behandelde klachten en eindproducten

Alle cijfers, feiten en toelichting over het jaar 2018 van deze commissie vindt in het jaarverslag 2018 van de commissie Zonwering.

Voorwaarde

Voorwaarde om een klacht in de kunnen dienen is dat de ondernemer is aangesloten bij De Geschillencommissie. De ondernemer moet zijn aangesloten bij Romazo.

Kosten

De kosten van de behandeling van een klacht bedragen: € 77,50. U krijgt dit terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt. Lees meer over het klachtengeld.

Procedure

Bekijk alle informatie over hoe u een klacht bij ons kunt indienen en onze procedure op de pagina Procesinformatie.

​Meer informatie


Zonwering beschermt tegen lichte regenbui maar is niet bedoeld als permanente terrasoverkapping
Waar gaat de uitspraak over De consument wilde een scherm waar hij ook bij een regenbui onder kon blijven zitten.[...]
Ondernemer niet tekortgeschoten in de nakoming
Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 10 januari 2018 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst.[...]
Ondernemer schoot te kort in de nakoming, nu horren niet juist zijn geleverd en geplaatst. Ontbinding overeenkomst en schadevergoeding
Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 5 mei 2017 tussen partijen gesloten overeenkomst waarbij de[...]