Meldpunt Kwaliteit 


De Geschillencommissie hecht belang aan de kwaliteit van haar dienstverlening. Daarom hebben wij een klachtenregeling (deze link verwijst u door naar de klachtenregeling) en kunt u een klacht, aanbeveling of compliment doorgeven aan ons Meldpunt Kwaliteit. Wilt u dat wij, naar aanleiding van uw melding, contact met u opnemen? Vul dan hiernaast al uw gegevens in.

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarom? Kijk dan in onze privacyverklaring (deze link verwijst u door naar de privacyverklaring).

Anonieme melding maken
U kunt uw melding ook anoniem insturen door hiernaast geen persoonsgegevens in te vullen. Het enige veld dat u wél moet invullen, is het e-mailadres. Zonder e-mailadres kan het formulier namelijk niet worden verstuurd. Uiteraard hoeft u dan niet uw eigen e-mailadres te gebruiken, maar kunt u daar “anoniem@degeschillencommissie.nl” neerzetten.

Voor de goede orde: u kunt geen berichten sturen naar anoniem@degeschillencommissie.nl. Dit mailadres is fictief en berichten komen daarom niet aan. 

Uitspraken
Wij wijzen u erop dat onze organisatie een uitspraak niet kan veranderen. Bent u het niet eens met de uitspraak die u ontving, dan is het ter marginale toetsing (deze link verwijst u door naar de marginale toetsing) voorleggen aan de gewone rechter de enige optie om de uitspraak aan te vechten. Met zo’n klacht kunt u dus niet terecht bij het Meldpunt Kwaliteit.

Onze commissies zijn autonoom, wat betekent dat zij vrij zijn om elke uitspraak te doen die zij nodig achten. De uitspraken van onze commissies zijn – door hun autonomie - een vast gegeven. De Geschillencommissie als bureau opereert onafhankelijk en onpartijdig ten opzichte van de commissies die zij faciliteert en neemt daarom geen standpunt in over de inhoud van geschillen en de uitspraken van de commissie.