Meldpunt Kwaliteit 


De Geschillencommissie hecht belang aan de kwaliteit van haar dienstverlening. Daarom hebben wij een klachtenregeling en kunt u een klacht, aanbeveling of compliment doorgeven aan ons Meldpunt Kwaliteit. Wilt u weten welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarom? Kijk dan in onze privacyverklaring.

Formulier
Wilt u dat De Geschillencommissie, naar aanleiding van uw melding, contact met u opneemt? Vul dan onder “Uw gegevens:” alle velden in. U kunt een melding ook anoniem doen. Vul dan alleen “Uw e-mailadres” in met: anoniem@degeschillencommissie.nl

Uitspraken
Wij wijzen u erop dat onze organisatie een uitspraak niet kan veranderen. Bent u het niet eens met de uitspraak die u ontving, dan is het ter marginale toetsing voorleggen aan de gewone rechter de enige optie om de uitspraak aan te vechten. Met zo’n klacht kunt u dus niet terecht bij het Meldpunt Kwaliteit.

Onze commissies zijn autonoom, wat betekent dat zij vrij zijn om elke uitspraak te doen die zij nodig achten. De uitspraken van onze commissies zijn – door hun autonomie - een vast gegeven. De Geschillencommissie als bureau opereert onafhankelijk en onpartijdig ten opzichte van de commissies die zij faciliteert en neemt daarom geen standpunt in over de inhoud van geschillen en de uitspraken van de commissie.