Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Zoals de oprichting van een nieuwe commissie of interessante uitzendingen op televisie. Op deze pagina vindt u de meest actuele nieuwsberichten, maar u kunt ook de oudere nieuwsberichten van De Geschillencommissie bekijken.

Voor persvragen: bel met de afdeling communicatie via 070 – 310 53 10 of stuur een e-mail.

Nieuwe Geschillencommissie!

Per 1 oktober 2015 is de commissie Telecommunicatiediensten van start gegaan! Deze commissie behandelt klachten over internet, telefonie, digitale televisie ...

Wet kinderopvang aangenomen

Op 28 april jl. nam de Eerste Kamer de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen aan. De wet treedt op 1 ...

Wet beslechten consumentengeschillen aangenomen

Op 14 april jl. nam de Eerste Kamer het wetsvoorstel buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten aan. De wet gaat op 9 juli ...

Jaarverslagen van De Geschillencommissie; ze zijn er!

Oplossen van klachten en geschillen is onze kerntaak. Dat doen wij effectief en efficiënt, met goede kwaliteit. En altijd laagdrempelig, ...