Nieuws

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Zoals de oprichting van een nieuwe commissie of interessante uitzendingen op televisie. Op deze pagina vindt u de meest actuele nieuwsberichten, maar u kunt ook de oudere nieuwsberichten van De Geschillencommissie bekijken.

Voor persvragen: bel met de afdeling communicatie via 070 - 310 53 10 of stuur een e-mail.

Trefwoord:

Jaar:

Nieuwsberichten

Resultaten (46)

Grote waardering voor De Geschillencommissie, die Minister Dekker oproept: ”Wees duidelijk over haar toekomst!”

20 / 06 / 2018

Het WODC heeft de kwaliteit van De Geschillencommissie (DGC) onderzocht en daar een positief oordeel aan verbonden. Uit het vandaag gepubliceerde onderzoek over 2009-2016 blijken onafhankelijkheid, deskundigheid en toegankelijkheid van de geschilbeslechting ruim voldoende. DGC is daarmee hét gebruikersvriendelijke, snelle en goedkope alternatief voor de rechtspraak in Nederland. Minister Dekker van Rechtsbescherming erkent het belang hiervan, maar diens eerder toegezegde duidelijkheid over duurzame overheidsfinanciering blijft helaas uit.

Alles wat u over ons wil weten gebundeld in het jaarverslag 2017

25 / 05 / 2018

In 2017 behandelden de 85 geschillencommissies die opereren onder de vlag van De Geschillencommissie 6.425 klachten en geschillen. In totaal sloten wij hiervan 4.074 zaken met een oplossing voor beide partijen.

Uw privacy, onze waarborg

25 / 05 / 2018

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG versterkt uw privacyrechten. Dankzij deze verordening geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Uw privacy is onze zorg. Wij gaan dan ook netjes met uw gegevens om.

Uitspraak: Opdracht geven tot weghalen van gasaansluiting bij opzegging van overeenkomst?

17 / 05 / 2018

Onlangs deed de Geschillencommissie Energie uitspraak over een geschil tussen een consument en een netbeheerder over het opzeggen van de aansluit- en transportovereenkomst van de gasaansluiting. De consument heeft de aansluiting niet meer nodig. De netbeheerder eist als 'noodzakelijke handeling' dat consument opdracht geeft tot het weghalen van de aansluiting voordat kan worden opgezegd en de kosten daarvoor betaalt.

Zaterdagavond in Kassa: kosten verwijderen gasmeter door netbeheerder

03 / 02 / 2018

Zaterdagavond 3 februari ging de uitzending van het televisieprogramma Kassa van BNN-VARA over de kosten bij het verwijderen van een gasmeter door de netbeheerder.

Tweede Kamer moet weer beslissen over lot Geschillencommissie

12 / 12 / 2017

Voor het derde jaar op rij heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid tijdens Prinsjesdag aangekondigd de subsidie op de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) per 2019 stop te zetten.

Naamswijziging Geschillencommisie Kinderopvang en Peuterspeelzalen

24 / 11 / 2017

In verband met de Wet Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, waarbij het onderscheid tussen kinderdagopvang en peuterspeelzalen komt te vervallen, zal de naam van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen veranderen.

De Geschillencommissie biedt ook klachtenfunctionaris aan binnen Klachtenloket Zorg

05 / 10 / 2017

Zorgaanbieders en cliënten kunnen sinds 1 oktober bij De Geschillencommissie terecht voor een klachtenfunctionaris. De diensten van de klachtenfunctionaris horen bij de diensten die het Klachtenloket Zorg aanbiedt. Ook het geven van informatie en advies bij klachten aan zorgaanbieders en cliënten vallen onder deze service.

Informatie over De Geschillencommissie en de Wkkgz

05 / 10 / 2017

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) schrijft voor dat alle zorgaanbieders uiterlijk 31 december 2016 zijn aangesloten bij een door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende geschilleninstantie.

Geschillencommissie MKB-Rentederivaten van start

09 / 08 / 2017

Vandaag start de Geschillencommissie MKB-Rentederivaten. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) kunnen er terecht.

Terug naar boven