Nieuws

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Zoals de oprichting van een nieuwe commissie of interessante uitzendingen op televisie. Op deze pagina vindt u de meest actuele nieuwsberichten, maar u kunt ook de oudere nieuwsberichten van De Geschillencommissie bekijken.

Voor persvragen: bel met de afdeling communicatie via 070 - 310 53 10 of stuur een e-mail.

Trefwoord:

Jaar:

Nieuwsberichten

Resultaten (42)

Nieuwe Geschillencommissie Warmtelevering

08 / 12 / 2016

Per 1 november 2015 gaat de commissie Warmtelevering en Warmtelevering Zakelijk van start!

Registratie bij Wkkgz geschilleninstantie Zorg Algemeen nu mogelijk

21 / 11 / 2016

De Geschillencommissie Zorg Algemeen is een door VWS erkende geschilleninstantie in het kader van de Wkkgz.

Minister van Veiligheid en Justitie wijst De Geschillencommissie aan als ADR-geschilleninstituut

23 / 12 / 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (De Geschillencommissie) aangewezen als buitengerechtelijke geschilleninstantie, zoals is bedoeld in de Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten.

Wet beslechten consumentengeschillen aangenomen

12 / 05 / 2015

Op 14 april jl. nam de Eerste Kamer het wetsvoorstel buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten aan. De wet gaat op 9 juli 2015 in. Met deze wet geeft Nederland uitvoering aan de Europese Richtlijn.

Wet kinderopvang aangenomen

12 / 05 / 2015

Op 28 april jl. nam de Eerste Kamer de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen aan. De wet treedt op 1 januari 2016 in werking. Vanaf die datum moeten alle kinderopvanginstellingen, inclusief gastouderbureaus en peuterspeelzalen, zich verplicht aansluiten bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Jaarverslagen van De Geschillencommissie; ze zijn er!

27 / 03 / 2015

Oplossen van klachten en geschillen is onze kerntaak. Dat doen wij effectief en efficiënt, met goede kwaliteit. En altijd laagdrempelig, snel, eenvoudig en goed(koop) voor zowel de consumentenmarkt alsook business to business.

Geschillencommissie Informatiedienstaanbieders stopt

23 / 12 / 2014

Per 1 januari 2015 stopt de Geschillencommissie Informatieaanbieders omdat per die datum de wettelijke aansluitplicht voor aanbieders van 0900-nummers vervalt.

Nieuw Hoofd Juridische Zaken

28 / 10 / 2014

Na 29 dienstjaren wordt Koos Nijgh als Hoofd Juridische Zaken opgevolgd door Lucia Melcherts.

De jaarverslagen 2013 zijn uit

03 / 04 / 2014

In het kader van hun kwaliteitsbeleid, kozen in 2013 weer 8 sectoren voor het oprichten van een geschillencommissie.

Geschillencommissie Bruidsmode en Maatwerk

31 / 01 / 2014

Vanaf 1 februari 2014 heeft de Geschillencommissie Textiel en Schoenen een nieuwe naam: de Geschillencommissie Bruidsmode en Maatwerk.

Terug naar boven