Nieuws

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Zoals de oprichting van een nieuwe commissie of interessante uitzendingen op televisie. Op deze pagina vindt u de meest actuele nieuwsberichten, maar u kunt ook de oudere nieuwsberichten van De Geschillencommissie bekijken.

Voor persvragen: bel met de afdeling communicatie via 070 - 310 53 10 of stuur een e-mail.

Trefwoord:

Jaar:

Nieuwsberichten

Resultaten (46)

Geschillencommissie Schadeherstelbedrijven van start per 1 oktober

08 / 12 / 2016

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen schadeherstelbedrijven die aangesloten zijn bij de BOVAG.

Meerderheid Tweede Kamer wil subsidie aan de Geschillencommissie handhaven

08 / 12 / 2016

Op maandag 2 november jl. besteedde het televisieprogramma AvroTros Radar aandacht aan het besluit van de minister van Veiligheid en Justitie om de subsidie voor De Geschillencommissie te stoppen. Beëindiging van de subsidie zet het voortbestaan van De Geschillencommissie sterk onder druk.

Geschillencommissie Warmtelevering van start per 1 november 2015

08 / 12 / 2016

Particuliere en zakelijke huurders kunnen vanaf nu geschillen over warmtelevering laten behandelen door de Geschillencommissie Warmtelevering.

Nieuwe Geschillencommissie!

08 / 12 / 2016

Per 1 oktober 2015 is de commissie Telecommunicatiediensten van start gegaan!

Nieuwe Geschillencommissie Warmtelevering

08 / 12 / 2016

Per 1 november 2015 gaat de commissie Warmtelevering en Warmtelevering Zakelijk van start!

Registratie bij Wkkgz geschilleninstantie Zorg Algemeen nu mogelijk

21 / 11 / 2016

De Geschillencommissie Zorg Algemeen is een door VWS erkende geschilleninstantie in het kader van de Wkkgz.

Minister van Veiligheid en Justitie wijst De Geschillencommissie aan als ADR-geschilleninstituut

23 / 12 / 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (De Geschillencommissie) aangewezen als buitengerechtelijke geschilleninstantie, zoals is bedoeld in de Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten.

Wet beslechten consumentengeschillen aangenomen

12 / 05 / 2015

Op 14 april jl. nam de Eerste Kamer het wetsvoorstel buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten aan. De wet gaat op 9 juli 2015 in. Met deze wet geeft Nederland uitvoering aan de Europese Richtlijn.

Wet kinderopvang aangenomen

12 / 05 / 2015

Op 28 april jl. nam de Eerste Kamer de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen aan. De wet treedt op 1 januari 2016 in werking. Vanaf die datum moeten alle kinderopvanginstellingen, inclusief gastouderbureaus en peuterspeelzalen, zich verplicht aansluiten bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Jaarverslagen van De Geschillencommissie; ze zijn er!

27 / 03 / 2015

Oplossen van klachten en geschillen is onze kerntaak. Dat doen wij effectief en efficiënt, met goede kwaliteit. En altijd laagdrempelig, snel, eenvoudig en goed(koop) voor zowel de consumentenmarkt alsook business to business.

Terug naar boven