Over de organisatie


Onder de naam De Geschillencommissie vallen twee stichtingen, de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) en de Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf (SGB). Onder de stichtingen vallen circa 75 verschillende geschillencommissies, die allemaal klachten behandelen tussen aanbieders van producten en diensten en de klanten/cliënten van die aanbieders. De SGB beoordeelt ook klachten en geschillen, die samenhangen met verenigingsregelingen en de handhaving van tuchtrecht.

Iedere geschillencommissie heeft een eigen werkterrein, een eigen reglement en relevante expertise. Bekijk het overzicht van alle commissies (deze link verwijst u door naar het overzicht).

De commissies die klachten over de zorg behandelen hebben een eigen website, www.degeschillencommissiezorg.nl (deze link verwijst u door naar de website van de geschillencommissiezorg). 

Ondersteuning

In Den Haag staat ons kantoor. Hier bieden onze medewerkers administratieve en juridische ondersteuning aan alle geschillencommissies. Zij zorgen er bijvoorbeeld voor dat uw zaak compleet is en daarmee de verschillende geschillencommissies de klachten snel en goed kunnen behandelen. Onze medewerkers verzorgen ook de afhandeling van de zitting, maar zij doen geen uitspraak. Dat doen de leden van de geschillencommissies. 

Samenstelling geschillencommissies

Een geschillencommissie bestaat uit drie personen. De voorzitter, dit is vaak een (oud)rechter die is gekozen door De Geschillencommissie. Eén van de commissieleden is voorgedragen door de brancheorganisatie die participeert in de commissie. Het andere commissielid is voorgedragen door een consumenten- of patiëntenorganisatie. Bij een zakelijke klacht draagt MKB Nederland een lid voor. 

samenstelling geschillencommissie

Door deze samenstelling vanuit verschillende partijen is zeker dat de beslissing van de commissie onpartijdig is. Hoewel de commissieleden zijn voorgedragen door een van de genoemde organisaties, betekent dit niet dat zij de belangen van één van de partijen (moeten) behartigen. 

Alle leden van de geschillencommissies zijn benoemd door het bestuur van De Geschillencommissie. Zij hebben beloofd de klachten geschillen onafhankelijk en onpartijdig te behandelen. De voorzitter en commissieleden mogen geen klacht behandelen wanneer zij hier bij betrokken zijn en dus niet onpartijdig kunnen oordelen, bijvoorbeeld omdat men een van de partijen goed kent. 

Als u een uitnodiging voor de zitting krijgt, staat in de uitnodiging welke leden van de commissie bij de zitting aanwezig zullen zijn.

Goedgekeurd door de overheid

Al onze geschillencommissies zijn door de overheid goedgekeurd. Dit betekent dat er een goede transparante procedure is en dat de beslissingen onpartijdig zijn. De geschillencommissies voldoen aan alle nationale en internationale regels.

Kwaliteit

Wij vinden kwaliteit heel belangrijk. Daarom hebben we een Meldpunt Kwaliteit (deze link verwijst u door naar het meldpunt kwaliteit) en een klachtenregeling (deze link verwijst u door naar de klachtenregeling).

De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de geschillencommissies hebben we hoog in het vaandel staan. Wij doen er dan ook alles aan u dat te bieden. Toch kan het gebeuren dat u goede redenen heeft te twijfelen aan de onafhankelijkheid of onpartijdigheid van een voorzitter of commissielid. Is dat het geval? Dan kunt u vragen of deze persoon vervangen wordt. Dit heet ‘wraken’.
Lees hier hoe u een commissielid kunt wraken (deze link verwijst u door naar meer informatie over wraken).

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) bestaat uit negen leden: drie onafhankelijke leden, drie leden op voordracht van de consumentenorganisaties en drie leden op voordracht van de ondernemersorganisaties. De drie onafhankelijke leden worden benoemd door de minister van Veiligheid en Justitie, op voordracht van het bestuur.

Het bestuur van de Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf (SGB) bestaat uit drie onafhankelijke leden. Dit zijn dezelfde personen als de onafhankelijke bestuursleden van de SGC. 

Historie

De Geschillencommissie bestaat sinds 1970. Toen werd de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken opgericht. De Stichting Geschillencommissies voor Beroep en Bedrijf behandelt sinds 1999 klachten en geschillen tussen bedrijven onderling.

"Er is een goede oplossing uitgekomen"
De woorden van een klant/cliënt na zitting

(tevredenheidsmonitor april 2019)