Jaarplan 2022 – brede context

Burgers – of dat nu consumenten, patiënten, ondernemers of andere rechtzoekenden zijn – raken al snel de weg kwijt in het doolhof van het recht. Juist daarom is het zo belangrijk om goed te duiden welke toegangspoort voor hen het meest passend is. De samenwerking tussen overheid, rechtspraak en laagdrempelige geschilleninstanties speelt daarin een belangrijke rol. In dit juridisch landschap biedt De Geschillencommissie diverse mogelijkheden voor klacht- en geschiloplossing, ondergebracht bij 5 klachtenlokketten en 80 geschillencommissies binnen uiteenlopende sectoren.Door het maatwerk dat wij leveren dragen wij positief bij aan de menselijke maat in het Nederlandse recht. Om klachten en geschillen op laagdrempelige, snelle en onafhankelijke wijze op te lossen op een kwalitatief hoog niveau, zoeken wij voortdurend naar vernieuwing, verbetering en effectiviteit. In dit jaarplan leest u welke speerpunten wij daartoe hebben benoemd en hoe deze in 2022 worden vertaald naar prioriteiten en concrete acties.Daarbij schetsen wij uiteraard ook de context waarin deze plannen tot stand zijn gekomen. Dit leidt tot een jaarplan dat zowel ambitieus als haalbaar is, tekenend voor al die medewerkers, professionals en bestuursleden die elke dag vanuit hun hart en met veel empathie vol intekenen op onze organisatie en haar doelstellingen.

Download hier het publieke jaarplan 2022. (deze link verwijst u naar het publieke jaarplan van 2022)

Wilt u ons jaarplan in bredere context lezen? Dan kunt u deze versie hier terugvinden.