Jaarplan 2024

Voor De Geschillencommissie is het opstellen van het jaarplan een proces van bevestiging en herijking. We nemen daarbij zowel onze eigen organisatie onder de loep als het maatschappelijke landschap waarin wij opereren.

Doen wij dan nog de juiste dingen en doen wij ze goed? Met die vraag op ons netvlies en vanuit onze missie om een laagdrempelige, snelle en onafhankelijke toegang tot het recht te faciliteren, hebben wij ambities en prioriteiten geformuleerd voor het komende kalenderjaar. Uiteraard bouwen wij daarbij voort op een koers die al eerder is ingezet, en voortschrijdend inzicht leidt wel degelijk tot nieuwe speerpunten en accenten. Die zijn uitgewerkt aan de hand van het OGSM-model en worden vervolgens door onze medewerkers vertaald naar concrete werkplannen en acties voor hun afdelingen. In deze toelichting schetsen wij de brede context waarin dit jaarplan tot stand is gekomen en geven wij onze visie op onze maatschappelijke rol en betekenis. 

Klik hier om het jaarplan 2024 te lezen (deze link leidt naar het jaarplan 2024 van De Geschillencommissie).