Vacature Plaatsvervangend Secretaris

Verbonden zijn aan De Geschillencommissie betekent een bijdrage leveren aan rechtvaardige uitspraken.Vind je het een uitdaging om juridische kwesties te doorgronden en weet jij uitspraken helder, begrijpelijk en onbetwistbaar op papier zetten? Dan hebben wij een passende en uitdagende functie voor jou. Als plaatsvervangend secretaris lever jij juist die onderscheidende bijdrage waardoor De Geschillencommissie uitgroeit tot hét kennis- en expertisecentrum voor klachten en geschillen in Nederland.

Jouw takenpakket• Je draagt – samen met de commissies – zorg voor de behandeling van civielrechtelijke geschillen.• Je beoordeelt de processtukken, analyseert de juridische aspecten van het geschil en de voor de beoordeling relevante regelgeving.• Je bereidt zelfstandig zittingen voor, treedt op als griffier tijdens de mondelinge behandeling en hebt daar een actieve inbreng. Verder zie je erop toe dat de commissie alle relevante (juridische) aspecten in acht neemt zowel tijdens de mondelinge behandeling als tijdens de behandeling in de raadkamer.• Je schrijft (concept)uitspraken die vanuit empathie gemotiveerd zijn en in heldere, begrijpelijke taal onbetwistbaar zijn opgeschreven.• Je levert een bijdrage aan het periodiek algemeen overleg tussen voorzitters, commissieleden en andere (plaatsvervangend) secretarissen.

Dat alles doe je op de verschillende zittingslocaties in het land, waaronder ons kantoor in Den Haag of digitaal.

Functioneel leg je verantwoording af aan de voorzitter van de commissie over de inhoud van de uitspraken en hiërarchisch aan Hoofd Klachten Geschilbehandeling over de kwaliteit van de uitspraken en overige met de functie samenhangende organisatorische aspecten.

Jouw profiel• Als plaatsvervangend secretaris ben je goed in het analyseren van problemen en het vormen van een eigen oordeel.• Je hebt ervaring met het schrijven van (civiele) uitspraken.• Je weet de standpunten van partijen en het oordeel van de commissie op zodanige wijze te verwoorden dat partijen zich daarin herkennen.• Je herkent je in de competenties: samenwerken, flexibiliteit, representativiteit, consciëntieus en integriteit.

Om op goed niveau te kunnen werken, heb je ook nog:• de hoedanigheid van meester in de rechten;• aantoonbare belangstelling voor het beslechten van (privaatrechtelijke) geschillen;• specialistische kennis van het privaatrecht (met name verbintenissen- en consumentenrecht);• voldoende tijd om beschikbaar te zijn voor een zitting en om snel de uitspraken digitaal op te stellen;• vanuit empathie gedreven uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheid;• uitstekende beheersing van de Nederlandse taal.

Wat bieden we je?Gemiddeld word je eens per 4 tot 6 weken ingezet op een zitting. Je ontvangt een vergoeding van € 174,75 per uitspraak. Daarnaast ontvang je een vaste onkostenvergoeding van € 13,25 per zitting + reis- en parkeerkosten. Voor het bijwonen van het periodiek algemeen overleg met de commissie ontvang je een vergoeding van € 69,50 + reis- en parkeerkosten.

Kennismaken?Voel jij je aangesproken door deze uitdagende vacature? Laten we dan snel met elkaar kennismaken.Stuur jouw motivatie en CV naar vacatures@degeschillencommissie.nl (deze link verwijst u door naar het e-mailadres) t.a.v. Onno van Arkel.Neem bij vragen gerust telefonisch contact met ons op via 070 310 5 335.

Wil je meer weten over de vacature? Bekijk dan de pdf (deze link verwijst u door naar het pdf-bestand van de vacature).