Procesinformatie

Ons proces uitgelegd in 5 stappen

Van indienen klacht, met ons proces, naar dé oplossing

Stapsgewijs informeren wij u rondom ons proces. We nemen u mee in de stappen op hoofdlijnen, de tijd* en de kosten voor u.

*De hierboven genoemde doorlooptijden zijn gemiddelden.

Als u uw klacht bij ons indient, starten wij met de behandeling van uw klacht. De klachtbehandeling bestaat uit een aantal stappen. Op deze pagina bieden wij bondige, algemene informatie over de verschillende stappen in het proces en wat wij voor u (kunnen) doen. 
Ook vindt u hier informatie over wat we van u verwachten, zodat we de klacht zo goed mogelijk kunnen behandelen. 

1. REGISTREREN

Procesinformatie stap 1

Als u het formulier op onze site heeft ingevuld, dan is de behandeling van uw klacht in deze fase. We registreren uw klacht en slaan uw gegevens op. U ontvangt een bevestiging van de opgeslagen gegevens. We noemen de behandeling van uw klacht nu een zaak. Lees meer over Registreren.

Onderwerpen: registreren

element uit infographic procesinformatie

Als u het formulier op onze site heeft ingevuld, dan registreren wij uw klacht. We slaan uw gegevens op en u ontvangt een bevestiging van de opgeslagen gegevens. We noemen de behandeling van uw klacht nu een zaak.
De stap Registreren duurt ongeveer een week. Lees meer over Registreren.

2. Inname

Procesinformatie stap 2

In deze fase bekijken we welke Commissie uw klacht kan behandelen. We maken een digitaal account voor u aan en vragen u om aanvullende informatie toe te voegen aan uw zaak. In deze fase moet u ook klachtengeld betalen. Om de behandeling van uw klacht niet te lang te laten duren, vragen we u binnen een maand te reageren. Als we alle stukken hebben gekregen en u het klachtengeld heeft betaald, bekijken we of de Commissie uw klacht kunnen behandelen. Lees meer over Inname.

Onderwerpen: commissie, digitaal account, aanvullende informatie, klachtengeld, depot, op tijd indienen, wel of niet behandelen, ondernemer is niet aangesloten, niet-ontvankelijk, niet bevoegd

Procesinformatie stap 2

Wij onderzoeken bij welke Commissie uw klacht thuishoort. We maken een digitaal account aan en vragen aanvullende informatie om uw dossier zo compleet mogelijk te maken. Na betaling van het klachtengeld nemen we uw klacht in behandeling. Deze stap duurt gemiddeld 8 weken. Lees meer over Inname.

3. BEHANDELEN 

Procesinformatie stap 3

Nu blijkt dat we uw klacht kunnen behandelen, vragen we de andere partij, de aanbieder, om te reageren op uw klacht. De kans bestaat dat de aanbieder contact met u opneemt om de klacht samen op te lossen (schikken). Als de aanbieder heeft gereageerd, voegen wij die reactie toe aan uw zaak. Lees meer over Behandelen.

Onderwerpen: reactie aanbieder, schikken

Procesinformatie stap 3

We vragen de tegenpartij om hun reactie op uw klacht. De reactie van de tegenpartij voegen wij toe aan uw zaak. Deze stap duurt gemiddeld 8 weken. Lees meer over Behandelen.

4. BESLUITEN

Procesinformatie stap 4

Als het nodig is om een deskundige de klacht te laten onderzoeken, zullen wij dit in deze fase in gang zetten. Uiteraard wordt u hiervan op de hoogte gesteld. We vragen nu ook de Commissie een uitspraak te doen over uw klacht. We nodigen u uit voor een zitting. Na ongeveer 4 tot 6 weken ontvangt u de uitspraak (in de vorm van een bindend advies) van de Commissie. Lees meer over Besluiten.

Onderwerpen: deskundigenonderzoek, zitting inplannen, wie zitten in de commissie, uitspraak, gegrond/ongegrond, klachtengeld, depot, tussenadvies

Procesinformatie stap 4
Corona File Icoon met Lees Meer

Als het nodig is, vragen we een deskundige de klacht te onderzoeken. Wij stellen u hiervan op de hoogte . We plannen de mondelinge behandeling van de klacht door de Commissie in. Dit duurt 1-weken. U krijgt 2-3 weken voor de zittingsdatum een uitnodiging. Na ongeveer 4-6 weken maand ontvangt u de uitspraak. Deze hele stap duurt gemiddeld 10 weken. Lees meer over Besluiten.


Als u de uitspraak heeft ontvangen, is de zaak afgehandeld. Als u nog vragen heeft kunt u deze aan ons stellen. Lees meer over Afhandelen.

Onderwerpen: uitspraak niet nagekomen, niet eens met uitspraak, fout in uitspraak, vervolg bindend advies

Procesinformatie stap 5

Als u na de uitspraak nog een vraag heeft, geven wij u binnen 4 weken antwoord. Lees meer over Afhandelen.

Stapsgewijs werken we samen aan dé oplossing van uw klacht:

"Alle commissies zijn door de overheid erkend. Dit betekent dat een goede procedure en onpartijdige beslissingen gewaarborgd zijn."