Afhandelen

Na de uitspraak

Hieronder vindt u bondige en algemene informatie over deze stap van het proces, wat wij voor u kunnen doen en wat we van u verwachten.

Als u de uitspraak heeft ontvangen, hebben we de zaak gesloten. Toch kan het zijn dat u nog vragen heeft. Hieronder geven we u informatie wat u in dat geval kan doen.

Uitspraak niet nagekomen

Partijen zijn akkoord gegaan met het reglement van de Geschillencommissie. Daarmee zijn beide partijen ook akkoord gegaan om de uitspraak na te komen. Als één van de partijen de uitspraak toch niet nakomt (de aanbieder of de klant/cliënt doet niet wat de Commissie heeft besloten) neem dan eerst contact met de andere partij op. Lost dit het probleem niet op, neem dan contact met ons op. U kunt ons dat ook laten weten via uw digitale zaak. Wij berichten u dan over de te nemen vervolgstappen. Uiteindelijk wordt de uitspraak altijd nagekomen.

Nakomingsgarantie van de brancheorganisatie

Veel van onze commissies kennen een nakomingsgarantieregeling. Dit betekent dat – wanneer de aanbieder de uitspraak niet nakomt – de brancheorganisatie ervoor zorgt dat de uitspraak alsnog uitgevoerd wordt. In de brochure van de desbetreffende commissie staat of de brancheorganisatie zo’n regeling aanbiedt. Als de aanbieder de uitspraak niet nakomt én hij is lid van deze brancheorganisatie, kan de klant een beroep doen op de regeling. Om hiervan gebruik te maken, moet de klant zelf schriftelijk contact opnemen met de brancheorganisatie.

Niet eens met de uitspraak

Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met de uitspraak. Als u het niet eens bent met de inhoudelijke beoordeling van de Commissie op uw klacht, kunnen we helaas niets voor u doen. U kunt niet in beroep gaan tegen een uitspraak van een van onze geschillencommissies.

Voorleggen aan de rechter

Als er in uw ogen procedurele fouten zijn gemaakt, kunt u de uitspraak voorleggen aan de rechter. De rechter kan een uitspraak van de Geschillencommissie ongedaan maken, als hij vindt dat de uitspraak niet aanvaardbaar is (marginale toetsing, deze link leidt u naar meer informatie over marginale toetsing). Bijvoorbeeld wanneer de Commissie de redenen voor de uitspraak niet goed genoeg heeft toegelicht (motivatie). Of als de procedure niet goed is uitgevoerd, bijvoorbeeld wanneer niet alle partijen hun verhaal hebben kunnen doen tijdens de zitting.

Als de rechter de uitspraak ongedaan maakt, geldt de uitspraak van de Geschillencommissie niet meer. De partijen hoeven zich dan niet aan de uitspraak te houden.

Hoe snel voorleggen?

Wilt u de uitspraak voorleggen aan een rechter? Let er dan op dat u dit op tijd doet. Dit moet binnen 2 of 3 maanden na het verzenden van de uitspraak, afhankelijk van de Commissie. In de brochure en het reglement van de Commissie staat hoe snel u dit moet doen. De brochure en het reglement vindt u op de webpagina (deze link leidt naar de commissies van de geschillencommissie) van de Commissie. U kunt hiervoor ook contact met ons opnemen.

Er staat een fout in de uitspraak

Als er een ‘onmiddellijk kenbare fout’ in de uitspraak staat, kunnen we dit veranderen. U moet dit schriftelijk aan ons doorgeven binnen veertien dagen nadat u de uitspraak heeft ontvangen.

Wij kunnen alleen een schrijffout, rekenfout, of een andere kennelijke fout veranderen. Een kennelijke fout is een fout waarbij uit de (context van de) uitspraak meteen blijkt dat er iets niet klopt. Bijvoorbeeld omdat er bedragen verkeerd zijn opgeteld. Of de Commissie gaf de consument gelijk, maar besliste dat de consument het betaalde klachtengeld moet vergoeden aan de ondernemer (terwijl in het reglement staat dat de ondernemer dit aan de consument moet vergoeden). De voorzitter van de Commissie kan deze kennelijke fouten herstellen.

Vervolg bindend advies

Is er een probleem met het nakomen van de uitspraak? Het kan zijn de Commissie zich opnieuw moet buigen over de zaak omdat er onmogelijkheden zijn in de nakoming van de eerdere uitspraak. Bijvoorbeeld omdat een vervangend product dat in de uitspraak wordt genoemd niet meer leverbaar is. Wij informeren u dan over de te nemen vervolgstappen. 

Vragen en contact

Als u nog vragen heeft, dan helpen we u graag verder. U kunt u ons bereiken via telefoonnummer 070 – 310 53 10. Ook kunt u gebruik maken van het contactformulier (deze link leidt naar het contactformulier) of onze veelgestelde vragen over het proces (deze link leidt naar de veelgesteldevragen over het proces).

Ons proces in stappen

“Alle commissies zijn door de overheid erkend. Dit betekent dat een goede procedure en onpartijdige beslissingen gewaarborgd zijn.”

“Alle commissies zijn door de overheid erkend. Dit betekent dat een goede procedure en onpartijdige beslissingen gewaarborgd zijn.”