Besluiten

Uitspraak van de Commissie

Wat hebben we voor u gedaan?

U heeft de uitspraak van de Commissie ontvangen. Deze uitspraak is bindend. Dat betekent dat u en de andere partij zich aan de uitspraak moeten houden. 

De uitspraak bevat een aantal juridische begrippen, die ingewikkeld (kunnen) zijn. We geven u daarom graag hieronder enige uitleg over deze termen. 

  • Klacht gegrond of ongegrond

De Commissie kan uw klacht in de uitspraak gegrond verklaren, ongegrond of ten dele gegrond.

Gegrond betekent dat de Commissie de indiener van de klacht gelijk geeft. Is de klacht ongegrond, dan krijgt de indiener van de klacht geen gelijk.

Als een klacht uit meerdere onderdelen bestaat, kan de Commissie de indiener op één punt gelijk geven en op een ander punt ongelijk. De klacht is dan ten dele gegrond.

  • Niet bevoegd of niet ontvankelijk

Het kan gebeuren dat er pas tijdens de zitting argumenten naar voren zijn gekomen waaruit blijkt dat de Commissie uw klacht toch niet kan of mag behandelen. De Commissie blijkt toch niet bevoegd  (deze link leidt u naar meer informatie over niet bevoegd) of de klacht is toch niet ontvankelijk (deze link leidt naar de pagina wat is niet bevoegd en wat is niet ontvankelijk) . De Commissie kan dan geen uitspraak doen en moeten de zaak sluiten.

  • Klachtengeld

Als de klacht gegrond is, moet de aanbieder het klachtengeld (deze link leidt naar de pagina ''wat is klachtengeld'') aan de indiener vergoeden. Wat er precies moet gebeuren en binnen welke termijn dat moet, staat in de uitspraak.

  • Depot

De Commissie beslist in de uitspraak hoe het bedrag dat eventueel in depot (deze link leidt naar informatie over depot storten) is gestort verdeeld wordt. Wij verrekenen dit volgens de uitspraak. Wij storten dit op het rekeningnummer dat bij ons bekend is. Het duurt enkele dagen voordat dit overgemaakt is.

  • Tussenadvies

Soms blijkt dat de Commissie meer informatie nodig heeft om tot een uitspraak te komen. De Commissie neemt dan na de zitting nog geen eindbeslissing, maar geeft een tussenadvies.

De Commissie kan u bijvoorbeeld na de zitting nog om aanvullende informatie vragen. Wij nemen dan contact met u op (e-mail of telefonisch) met het verzoek deze aanvullende informatie zo spoedig mogelijk aan te leveren. Het kan ook zijn dat de Commissie een (aanvullend) deskundigenonderzoek nodig vindt. We vragen u hier aan mee te werken. De deskundige zal hierover contact met u opnemen.

Op basis van deze extra informatie neemt de Commissie dan een eindbeslissing, zonder een nieuwe zitting, tenzij de Commissie of partijen nadrukkelijk aangeven een nieuwe zitting te willen.

  • Relevante punten van de klacht in uitspraak

De Commissie heeft alle stukken die onderdeel zijn van uw zaak en alle argumenten die in de zitting zijn aangedragen meegenomen in de behandeling van uw zaak. Niet alles wordt punt voor punt genoemd in de uitspraak. In de uitspraak staat het oordeel van de Commissie op de voor de uitspraak relevante onderdelen. 

Wat gaan wij nu doen?

Met de uitspraak is hopelijk de klacht naar tevredenheid opgelost en sluiten wij de zaak. Als er sprake is van een in depot gestort bedrag, dan verrekenen wij dit volgens de uitspraak. Wij sluiten de zaak na deze actie.

Uitspraak op de website

Wij publiceren in sommige gevallen de uitspraak van de Commissie geanonimiseerd in het uitsprakenregister op onze website. Bij de zorgcommissies en de Commissie Kinderopvang doen we dit bij alle uitspraken, dit moet volgens de wet. Publiceren doen wij kort na verzending van de uitspraak aan partijen De uitspraak is nooit herleidbaar tot personen.

Wat verwachten we van u?

Het kan zijn dat we u vragen  mee te werken aan verbetering van onze kwaliteit van dienstverlening. Dat kunt u doen door enkele vragen te beantwoorden over (de kwaliteit van) de procedure. We stellen het zeer op prijs als u hier aan mee wilt werken. U ontvangt hierover een bericht. Wilt u ons nu al een suggestie ter verbetering van onze dienstverlening of een compliment geven dan kunt u dat doen via het Meldpunt Kwaliteit.

Vragen en contact

Als u nog vragen heeft, dan helpen we u graag verder. U kunt u ons bereiken via telefoonnummer 070 – 310 53 10.

Volgende fase in deze stap: Afhandelen (deze link leidt naar de afhandelpagina).

Ons proces in stappen

“Alle commissies zijn door de overheid erkend. Dit betekent dat een goede procedure en onpartijdige beslissingen gewaarborgd zijn.”

“Alle commissies zijn door de overheid erkend. Dit betekent dat een goede procedure en onpartijdige beslissingen gewaarborgd zijn.”