Tag Archives for " Na de uitspraak "

Wat betekent niet bevoegd of niet ontvankelijk?

Soms moet de commissie eerst beslissen of zij de klacht wel kan behandelen. Bijvoorbeeld omdat de ondernemer of zorgaanbieder vindt dat de commissie niet bevoegd is of de klacht niet-ontvankelijk is. De commissie is niet bevoegd, als de commissie op basis van het reglement geen uitspraak mag doen, bijvoorbeeld omdat het onderwerp buiten het werkterrein valt van […]

Lees verder

Er staat een fout in de uitspraak, wat nu?

Als er een ‘onmiddellijk kenbare fout’ in de uitspraak staat, kunnen we dit veranderen. U moet dit schriftelijk aan ons doorgeven binnen veertien dagen nadat u de uitspraak ontving. Wij kunnen alleen een schrijffout, rekenfout, of een andere kennelijke fout veranderen. Een kennelijk fout is een fout waarbij uit de (context van de) uitspraak meteen […]

Lees verder

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de uitspraak?

U kunt niet in beroep gaan tegen een uitspraak van een van onze geschillencommissies, behalve bij de Geschillencommissie Garantiewoningen en Auteurscontractenrecht. Informatie over deze uitzonderingen vindt u in de reglementen van deze commissies. Als u in beroep gaat, beoordelen andere commissieleden de zaak opnieuw. Herziening van een uitspraak is ook niet mogelijk; ook niet in het geval van nieuwe […]

Lees verder