Tag Archives for " Over de organisatie "

Kan De Geschillencommissie mij juridisch advies geven over de klacht?

 De Geschillencommissie is onafhankelijk en onpartijdig. Daarom kunnen wij u geen juridisch advies geven. De taak van De Geschillencommissie is het oplossen van klachten en geschillen door het doen van uitspraken in geschillen tussen consumenten en ondernemers of tussen ondernemers onderling. De Commissie doet uitspraak nadat beide partijen in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk (en […]

Lees verder

Is een geschillencommissie wel onafhankelijk en onpartijdig?

De geschillencommissies vinden onafhankelijkheid en onpartijdigheid heel belangrijk. Iedere klacht wordt onpartijdig behandeld door een onafhankelijke en deskundige commissie. Als het nodig is, schakelt De Geschillencommissie een deskundige in. Deze deskundige bekijkt het onderwerp van de klacht en stelt een (technisch) rapport op voor de commissie. Zo’n commissie bestaat uit drie leden: Een onafhankelijke voorzitter […]

Lees verder