Tag Archives for " Termijnen Indienen Klacht "

Wat is de verkorte procedure?

De Geschillencommissies Kinderopvang, Water en Energie kennen de mogelijkheid tot een verkorte procedure. Dit betekent dat De Geschillencommissie uitspraak in het geschil doet, ongeveer drie weken nadat het geschil is voorgelegd. Kinderopvang De Geschillencommissie Kinderopvang kent de mogelijkheid tot een verkorte procedure. Dit betekent dat de Commissie ongeveer drie weken nadat het geschil is voorgelegd uitspraak doet. […]

Lees verder

Gelden er termijnen voor het indienen van een klacht?

Ja, er gelden in beginsel termijnen voor het indienen van een klacht.  U kunt deze in het reglement van de commissie vinden. In de regel doen ondernemers echter geen beroep op termijnoverschrijding. Gebeurt dit wel, dan kan de commissie beoordelen of de houding van de ondernemer redelijk is. U doet er dus verstandig aan om het geschil […]

Lees verder