Tag Archives for " vragen over het proces "

Wat is een verkorte procedure?

Bij de Geschillencommissies Water, Energie en Kinderopvang is het in sommige gevallen mogelijk een verkorte procedure te volgen. Dit betekent dat De Geschillencommissie ongeveer drie weken nadat de klacht is ingediend uitspraak doet. Bij de inname van uw klacht signaleren wij dat uw klacht hiervoor mogelijk in aanmerking komt. U kunt gebruik maken van deze […]

Lees verder

Wat is marginale toetsing?

Marginale toetsing is het voorleggen van een uitspraak van De Geschillencommissie door één van de partijen aan de burgerlijke rechter door dagvaarding van de andere partij.De rechter kan de uitspraak ongedaan maken als het volgens de rechter niet aanvaardbaar is dat een partij aan de uitspraak gebonden zou zijn. Bijvoorbeeld wanneer de beslissing niet voldoende […]

Lees verder

Wat betekent in depot storten voor een aanbieder?

Als de klant/cliënt de factuur waar de klacht over gaat, nog niet (helemaal) betaald heeft, vragen we de klant/cliënt dit openstaande bedrag aan De Geschillencommissie over te maken. De Commissie bewaart dit bedrag tot na de uitspraak. Dit is een depotstorting.  Bij de uitspraak bepaalt de Commissie hoe het in depot gestorte bedrag verdeeld wordt.  […]

Lees verder

Kan ik uitstel krijgen?

In onze berichten noemen we vaak termijnen waarin u moet reageren of handelen. In principe kan daarvan niet worden afgeweken. Heeft u bijzondere redenen waarom de gestelde termijn voor u niet haalbaar is, dan kunt u hiervoor schriftelijk om uitstel vragen. Dit kan via uw (digitale) dossier of eventueel via een contactformulier. Zowel u als […]

Lees verder

Wat doet een deskundige?

Voor de behandeling van de klacht is het nodig dat een deskundige de klacht verder onderzoekt. Een deskundige heeft technische expertise. Hij bekijkt de situatie ter plekke bekijkt met een neutrale blik. De deskundige is eigenlijk de oren en ogen van de Commissie. De deskundige bekijkt bijvoorbeeld of iets goed is opgemeten, hoe de aanbieder […]

Lees verder

Kan ik nog schikken?

Tijdens de procedure van het behandelen van de klacht is het altijd mogelijk om nog samen tot een oplossing te komen (de zaak te schikken). Tijdens reactie vragen aan aanbieder We hebben de aanbieder in het de klacht gevraagd om binnen een maand op de klacht te reageren. Daarbij hebben we de aanbieder ook gevraagd […]

Lees verder

Wat is de samenstelling van de Commissie?

De Commissie bestaat uit drie personen. De voorzitter, veelal een (oud)rechter die is gekozen door De Geschillencommissie. Eén van de Commissieleden is voorgedragen door de brancheorganisatie die participeert in de Commissie. Het andere Commissielid is voorgedragen door een consumenten- of patiëntenorganisatie. Bij een zakelijke klacht door MKB Nederland. Alle leden van de Commissie zijn benoemd […]

Lees verder