Aanbod

Pakket dat perfect aansluit op situatie consument biedt ondernemer niet aan. Advies ondernemer is algemeen, consument heeft eigen verantwoordelijkheid bij aangaan overeenkomst.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft het advies dat de ondernemer heeft gegeven aan de consument voor wat betreft het opvangpakket dat de consument het beste kan overeenkomen. De consument is van oordeel dat de manier waarop de ondernemer informatie geeft over de verschillende pakketten onduidelijk is. De ondernemer heeft aangevoerd dat vijf […]

Lees verder

Schoonmaakwerk behoort tot de gebruikelijke voorbereidingswerkzaamheden en wordt geacht bij het geoffreerde bedrag te zijn inbegrepen

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een in september 2017 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden – buitenschilderwerk – tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 4.468,94. De overeenkomst is uitgevoerd in mei 2018. De consument […]

Lees verder

Consument heeft opdracht gegeven voor het uitvoeren van de werkzaamheden en dient danook de factuur te voldoen

Tussenadvies Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 5 juli 2017 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 7.274,25. De werkzaamheden zijn verricht in de periode van 4 september 2017 tot […]

Lees verder

Ondernemer hoeft de consument niet te wijzen op voordeliger opties voor een abonnement. De consument heeft een eigen onderzoeksplicht.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 20 februari 2013 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van de gelegenheid om gebruik te maken van de sportfaciliteiten van de ondernemer tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 73,– per […]

Lees verder

Aanbod van ondernemer niet overeenkomstig diens wil. Consument tekortgeschoten in onderzoeksplicht, geen beroep op gerechtvaardigd vertrouwen.

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de op 28 september 2016 tussen partijen tot stand gekomen koopovereenkomst terzake een horloge voor het bedrag van € 599,–. De consument heeft zijn klacht op 3 oktober 2016 schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak […]

Lees verder

Geen herroepingsrecht nu sprake is van een openbare veiling waar consumenten aanwezig zijn of de mogelijkheid daartoe hebben

Standpunt van de consument Het ter zitting toegelichte standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Het geschil vloeit voort uit een op 8 augustus 2017 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst waarbij de ondernemer zich verplichtte tot het leveren van een kajuitbed met toebehoren (hierna: het kajuitbed) tegen de daarvoor betaalde prijs van […]

Lees verder

Keuze om niet op aanbod ondernemer in te gaan komt voor risico van consument; klacht gedeeltelijk gegrond

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft problemen met een telefonieverbinding.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Vanaf november 2007 ondervindt de consument problemen met haar telefonieverbinding. Deze problemen werden door de ondernemer niet adequaat verholpen. Volgens de consument bestond de standaardreactie van de ondernemer […]

Lees verder

Redelijk aanbod ter compensatie van onduidelijkheid aanbieding van de ondernemer

Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   In het aanbod van de ondernemer voor een HDTV-abonnement wordt duidelijk vermeld dat de digitale videorecorder gratis ter beschikking wordt gesteld. Niettemin wordt mij daarvoor een huur in rekening gebracht van € 4,– per maand. Ik betaal namelijk € 22,– per maand. […]

Lees verder

Ondernemer heeft consument aanbod gedaan (internet met een hogere snelheid), dat de ondernemer niet kon waarmaken. Onjuiste voorlichting. Vergoeding voor ongerief

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kwaliteit van de internetverbinding, combinatiepakket van telefoon, televisie en internet.   De consument heeft op 27 november 2012 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft op 27 november […]

Lees verder

Consument mag niet verwachten dat een achteraf ingebouwd navigatiesysteem exact dezelfde specificaties heeft als de af-fabriek ingebouwde systemen.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 28 september 2013 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een Citroën C4 Aircross. De levering vond plaats op of omstreeks 11 oktober 2013. De consument heeft op 11 oktober 2013 de klacht […]

Lees verder
1 2 3 5