Aansluiting

Verbruik lager uitgevallen; doorgegeven standen in overeenstemming met de werkelijkheid, geen sprake van verjaring. Klacht ongegrond.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de door het bedrijf bij de periodeafrekening van 1 maart 2014 in rekening gebrachte bedragen ter grootte van € 5.356,49. De verbruiker heeft een bedrag van € 5.356,49 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd. De verbruiker heeft op 20 mei 2014 de klacht voorgelegd aan het bedrijf. […]

Lees verder

Aansluitkosten in redelijke verhouding staan tot het standaard tarief; kosten onredelijk nu deze 600% hoger zijn dan het standaardtarief, matiging kosten

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de door het bedrijf aan de klager in rekening gebrachte kosten voor de aansluiting van een kantoorpand aan de [adres] te [woonplaats] op het drinkwaterleidingnet. De klager heeft op 6 juli 2010 de klacht voorgelegd aan het bedrijf. Standpunt van de klager Het standpunt van de klager luidt […]

Lees verder