Aansprakelijkheid ondernemer

Betaling controleren verantwoordelijkheid van ondernemer

Waar gaat de uitspraak? De consument heeft tickets geboekt en bij de boeking is ogenschijnlijk alles goed gegaan. Op de dag van vertrek kon de consument echter niet inchecken en bleek er iets mis te zij gegaan met de betaling. De consument meent te goeder trouw gehandeld te hebben. De ondernemer stelt dat het de […]

Lees verder
 • 9 november 2022
 • Reizen

Vrijstaande kookplaat veroorzaakt schade aan aanrechtblad, ondernemer moet schadevergoeding betalen

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over een vrijstaande kookplaat. De consument geeft aan dat de ondernemer haar te weinig heeft geïnformeerd over de manier waarop de kookplaat moet worden uitgepakt. Als het op de voorgeschreven manier wordt uitgepakt, dan raakt de ondergrond beschadigd. Er staken in het midden twee door de bodem […]

Lees verder

De ondernemer heeft de consument terecht verwezen naar de oogarts.

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de vraag of de ondernemer de consument goed heeft geadviseerd in verband met oogklachten. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Ik maak zeker ook 10 jaar gebruik van de diensten van de ondernemer. Begin 2017 heeft de ondernemer […]

Lees verder
 • 12 februari 2019
 • Optiek

Opticien had consument moeten doorverwijzen naar oogarts om de oorzaak te achterhalen van de afwijkende waarden in verband met eerdere hersenbloeding consument.

Onderwerp van het geschil Het geschil ziet op de ontevredenheid van de consument over de door de ondernemer gestelde diagnose en diens handelswijze ter gelegenheid van het leveren aan de consument van twee brillen in oktober 2016, voor een totaalbedrag van € 1.027,–. De consument heeft op 6 april 2017 zijn klacht schriftelijk voorgelegd aan […]

Lees verder
 • 16 november 2018
 • Optiek

Te laat op Schiphol valt niet aan ondernemer te verwijten.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft taxivervoer naar Schiphol. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Onderweg naar Schiphol kwamen we in een file terecht. Ik had de chauffeur nog gewezen op een bord langs de weg waarop zou zijn aangegeven dat de A9 afgesloten was in […]

Lees verder

Optisch is niet aan de lens waar te nemen, dus er is geen sprake van een productiefout. De consument heeft geen tegenbewijs geleverd. De oorzaak van de breuk ligt bij onzorgvuldig gebruik door consument.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op ultimo 2016/begin 2017 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de ondernemer één paar nachtlenzen heeft geleverd aan de consument (ten behoeve van diens dochter) voor een totaalprijs van € 360,– (te betalen in twaalf termijnen van € 30,–), inclusief lenzenvloeistof. De consument heeft […]

Lees verder
 • 27 februari 2018
 • Optiek

Ondernemer had lenzen moeten terugnemen nu de consument deze gedurende tenminste 3 maanden niet kon dragen.

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 19 oktober 2002 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van contactlenzen tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 157,–. De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 20 oktober 2002.   Standpunt […]

Lees verder
 • 10 december 2013
 • Optiek

De verticale krassen rond de montageboringen zijn te wijten aan de ondernemer nu de ondernemer de glazen heeft gemonteerd en gedemonteerd.

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 13 december 2005 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van twee brillenglazen en het inslijpen van die glazen in het oude montuur van de consument tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs […]

Lees verder
 • 10 december 2013
 • Optiek