Aansprakelijkheid ondernemer

De mislukking van de kleuring van de (oude)glazen geheel voor rekening en risico van de ondernemer. Kunststof glazen hebben een andere brekingsindex. Dit had de ondernemer moeten controleren.

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 8 juni 2006 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het coaten van de glazen van de leesbril van de consument en het verrichten van overeengekomen werkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 40,–.   […]

Lees verder
  • 8 december 2013
  • Optiek

Ondernemer had eerder moeten onderkennen dat de multifocale bril geen goede optie was, gezien de zeer geringe bijziendheid had consument niet meer dan een leesbril geadviseerd moeten worden.

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een in maart 1996 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot levering van montuur en glazen tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van ƒ 1266,–. Deze overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 21 maart 1996.   […]

Lees verder
  • 8 december 2013
  • Optiek

Consument wenste bril met multifocale glazen. Nu ondernemer heeft gewezen op mogelijke bezwaren, is het niet bevallen van de glazen voor risico van de consument.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een omstreeks 14 september 1998 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een montuur en glazen tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van ƒ 940,–.   De levering is geschied op of omstreeks 21 september 1998. […]

Lees verder
  • 8 december 2013
  • Optiek

Afstand tussen de centra van de brillenglazen en de afstand tussen de pupillen is te groot, waardoor de consument visuele klachten houdt

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 8 juli 2006 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van nieuwe bril (montuur en glazen voor in de verte) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 447,–. De overeenkomst is uitgevoerd op 8 juli 2006.   De consument […]

Lees verder

De website van de ondernemer wekt de indruk dat een vervoersovereenkomst wordt gesloten met de ondernemer en niet met een ander. De ondernemer moet voor de verplichtingen naar consument nakomen.

Onderwerp van het geschil  Het geschil vloeit voort uit een door de consument bij de ondernemer geboekte taxirit voor 6 juli 2007 van Soest naar Schiphol en op 9 juli 2007 van Schiphol naar Soest.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   – Wij hadden met zeven personen een […]

Lees verder

Een verantwoordelijke consument houdt er rekening mee, dat men circa twee uur voor vertrek van de vlucht op Schiphol aanwezig moet zijn. Consument heeft de taxi te laat gereserveerd.

Onderwerp van het geschil  Het geschil betreft de vraag naar aansprakelijkheid voor vervoer naar Schiphol.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer is aansprakelijk voor de schade als gevolg van het missen van een vliegtuig omdat de per internet bestelde taxi niet op […]

Lees verder