Aansprakelijkheid

Risico voor pakket ligt bij consument na bezorging aan zijn collega

Waar gaat de uitspraak over De consument heeft bij de ondernemer een laptop besteld die vervolgens door de onjuiste persoon in ontvangst is genomen. Nadat deze persoon het pakket heeft weggezet, was het ineens weg. De consument verlangt alsnog levering van het bestelde product. De ondernemer geeft aan dat als plaats van levering het adres […]

Lees verder

Cliënten spreken advocaat aansprakelijk voor schade door slechte dienstverlening bij verkrijgen van gebruiksovereenkomst

Waar gaat de uitspraak over De cliënten klagen dat de advocaat onjuist advies heeft gegeven voor verkrijging van een gebruiksovereenkomst voor een stuk grond naast hun tuin, dat het toegangshek en het recht van overpad tegen hun wens bij de zaak is betrokken en dat bij het intrekken van de zaak, informatie door de advocaat […]

Lees verder

Cliënt vindt letselschadeprocedure te lang duren en stelt advocaat aansprakelijk voor schade

Waar gaat de uitspraak over De cliënt klaagt dat zijn advocaat zijn belangen niet goed heeft behartigd bij een letselschadezaak. Door het handelen van de advocaat heeft de zaak volgens de cliënt ernstige vertraging opgelopen. Daarnaast is de cliënt teleurgesteld dat het ziekenhuis alleen een waardebon van € 150,– aangeboden heeft.  De advocaat stelt dat […]

Lees verder

De reisorganisator is een hogere vergoeding verschuldigd dan is aangeboden, omdat de reiziger tweeëneenhalve dag van de achtdaagse reis bezig is geweest om een acceptabele accommodatie te regelen.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 16 mei 2018 via een boekingskantoor met de reisorga¬nisator totstandgekomen overeen¬komst, waarbij de reisorganisator zich verplicht heeft tot het leveren van een vliegreis voor twee volwassen en twee kinderen naar Side in Turkije met verblijf in een hotel op basis van all inclusive voor […]

Lees verder
  • 21 februari 2019
  • Reizen

Vertraging is hier gevolg van overmacht. Indien oorzaak van de omstandigheden noch aan klager noch aan de reisorganisator zijn toe te rekenen, dragen partijen ieder hun eigen schade.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 24 april 2018 met de reisorganisator tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de reisorganisator zich heeft verplicht tot het leveren van een vliegvakantie naar Rhodos in Griekenland voor drie personen, gedurende de periode van 29 juli tot en met 6 augustus 2018, voor de som […]

Lees verder
  • 30 januari 2019
  • Reizen

De reisorganisator is aansprakelijk bij een pakketreis voor het handelen van het boekingskantoor, omdat de reisorganisator zich van het boekingskantoor bedient als hulppersoon.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 16 november 2017 via een boekingskantoor met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor twee personen naar Bangkok in Thailand, gevolgd door een rondreis met verblijf in hotels op basis van logies met ontbijt, […]

Lees verder
  • 18 december 2018
  • Reizen

Klager heeft geen aankoopbonnen overlegd en daarom hebben zowel reisverzekeraar maar ook de reisorganisator slechts een beperkte vergoeding aangeboden.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 4 november 2016 met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor twee personen naar Marmaris in Turkije met verblijf in een hotel op all inclusive basis, voor de periode van 16 september 2017 t/m […]

Lees verder
  • 7 november 2018
  • Reizen
1 2 3 8