Aansprakelijkheid

Tekortschieten in communicatie leidt tot schadevergoeding

Waar gaat de uitspraak over? Per e-mail is de consument geïnformeerd door de ondernemer dat de terugvlucht is gewijzigd en naar een andere bestemming zal gaan (Hamburg i.p.v. Keulen). Uit nood heeft consument zelf een terugvlucht geboekt naar een andere bestemming. De ondernemer voert aan dat de commissie niet bevoegd is om van het geschil […]

Lees verder
  • 9 november 2022
  • Reizen

Ontbinding koopovereenkomst gebrekkige bank

Waar gaat de uitspraak over? Vier jaar na de aankoop van een bank gaat deze kapot. De ondernemer biedt geen kosteloze oplossing aan. De ondernemer heeft aan de commissie medegedeeld dat hij de bank retour wil nemen en de koopprijs terug wil storten. De commissie oordeelt dat er inderdaad sprake is van een gebrekkig product. […]

Lees verder
  • 7 november 2022
  • Wonen

Andere bank ontvangen dan besteld

Waar gaat de uitspraak over? De klacht gaat over een hoekbank. Na faillissement van de winkel waar de bank gekocht is, heeft de ondernemer een andere bank geleverd, dan die besteld was. De bank toont gebreken. De ondernemer voert aan dat het grootste deel van de klachten niet onder de garantie vallen. De commissie oordeelt […]

Lees verder
  • 7 november 2022
  • Wonen

Nalaten informeren over risico’s en onderhoud leidt tot nieuwe tafel

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil vloeit voort uit een op 3 november 2019 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een eettafel Nouvel tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.599,–. De levering vond plaats in of omstreeks februari 2020. De […]

Lees verder
  • 7 november 2022
  • Wonen

Trauma na verplaatsing wegens te vroege bevalling niet te wijten aan ambulancepersoneel

Waar gaat de uitspraak over? De klacht gaat over het vervoer per ambulance van een ziekenhuis naar een ander ziekenhuis. Vanwege persoonlijke omstandigheden die in het ziekenhuis aan het licht kwamen heeft de ambulanceverpleegkundige zich niet adequaat en professioneel gedragen, aldus cliënte. De cliënte heeft PTSS opgelopen door het gedrag van de ambulanceverpleegkundige. Daarvoor wenst […]

Lees verder

Client heeft geen schade geleden

Waar gaat de uitspraak over? Het eerste onderdeel van de klacht is ongegrond verklaard in een tussenadvies. Het tweede onderdeel van de klacht gaat over het nalaten van voeren van verweer tegen twee onderdelen van een vordering. Het advies van de advocaat is dus onjuist geweest, aldus de cliënt. De ondernemer voert onder andere aan […]

Lees verder

Taxikosten naar aanleiding van uitval treinen worden niet vergoed

Waar gaat de uitspraak over? De consument klaagt over het niet rijden van treinen, waardoor zij een taxi heeft genomen naar haar bestemming. De ondernemer heeft een gering bedrag al gecompenseerd. De consument heeft een abonnement voor de vervoersdienst. De ondernemer voert aan dat hij niet aansprakelijk is voor de schade. De commissie oordeelt dat […]

Lees verder

Geen grond voor terugbetaling

Waar gaat de uitspraak over? De consument is van mening dat hij meer heeft betaald, dan dat was afgesproken. Hij wenst het te veel betaalde bedrag terug. De ondernemer is van mening dat zij zorgvuldig en correct heeft gehandeld. De commissie oordeelt dat de ondernemer in de omstandigheden van het geval aan zijn verplichtingen heeft […]

Lees verder
1 2 3 10