Adviesrecht

Ondernemer heeft adviestraject met oudercommissie niet goed doorlopen.

Onderwerp van het geschil De ondernemer heeft de oudercommissie om advies gevraagd, maar het negatieve advies over een verhuizing niet gevolgd en geen argumenten gegeven waarom dit niet gevolgd is. De ondernemer zou dit alsnog moeten doen, maar dit is inmiddels achterhaald, de verhuizing heeft al plaats gevonden. De  klacht was wel gegrond. Het geschil […]

Lees verder

Oudercommissie verzoekt om intrekking tariefswijziging en alsnog voldoende informatie voor/ onderbouwing van advies

Onderwerp van het geschil De ondernemer diende een adviesaanvraag in bij de oudercommissies over een tariefswijziging. Volgens de oudercommissie kreeg zij niet voldoende informatie over waarom de tariefswijziging nodig was en gaf zij daarom geen advies. De ondernemer voerde de wijziging in overleg met de oudercommissie onder voorbehoud door. De commissie vindt dat beide partijen […]

Lees verder