Afwijkingen tussen hetgeen is overeengekomen en geleverd

  • Home >>
  • Afwijkingen tussen hetgeen is overeengekomen en geleverd

Commissie oordeelt inzake klacht over dakrandafwerking

Waar gaat de uitspraak over? Na het onderzoek en een rapport van de deskundige, concludeert de commissie dat de klacht over de dakrandafwerking ongegrond is. De dakrandafwerking is volgens de deskundige goed en voldoet aan de standaarden. Hoewel er kleine gebreken zijn zoals een scheurtje in de loodslabbe en een losgekomen gevelsteen, kan niet worden […]

Lees verder

consument mocht verwachten dat de uitvoering gelijk is aansluit bij de rest van de woning

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft – kort weergegeven – de wijze van uitvoering van de ramen van de serre. Standpunt van de consument Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar het vragenformulier van 11 januari 2017 met bijlagen. De consument heeft met de ondernemer op 15 februari 2016 een overeenkomst […]

Lees verder

Partijen zijn nader overeengekomen om van de oorspronkelijke afspraak af te wijken. De consument kan niet achteraf alsnog een beroep op de oorspronkelijke overeenkomst doen.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 12 februari 2014 ondertekende offerte voor een verbouwing. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 76.660,– inclusief BTW. De consument heeft een bedrag van € 7.293,68 onbetaald gelaten […]

Lees verder

Ondernemer heeft niet (volledig) uitgevoerd wat tussen partijen is overeengekomen en heeft consument niet geadviseerd met de deskundigheid die van hem verwacht mag worden.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft klachten naar aanleiding van de werkzaamheden van de ondernemer. Het betreft werkzaamheden aan het woonhuis van de consument. Hiertoe is opdracht verstrekt aan de ondernemer. Van het totale factuurbedrag heeft de consument een bedrag van € 9.600,92 onbetaald gelaten. De consument heeft dit bedrag bij de commissie in depot […]

Lees verder

Kleur en dakbedekking berging komt niet overeen met wat is afgesproken; ondernemer kan ook bij oproepwerkzaamheden alleen die uren factureren waarop daadwerkelijk is gewerkt.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft klachten naar aanleiding van de werkzaamheden van de ondernemer. Het betreft werkzaamheden aan de berging/schuur van de consument. Hiertoe is tezamen met een aantal buren die vergelijkbare werkzaamheden hebben laten verrichten, opdracht verstrekt aan de ondernemer. Daarnaast betreft het werkzaamheden aan het dak van de woning van de […]

Lees verder