Algemene voorwaarden

Oordeel over contractverlenging in energiegeschil

Waar gaat de uitspraak over? De consument beroept zich erop dat in het geëindigde jaarcontract bepaald is dat de overeenkomst verlengd wordt voor onbepaalde tijd tegen variabele tarieven. De commissie oordeelt op basis van (de bevestiging van) het gesloten jaarcontract en de toepasselijke Algemene Voorwaarden dat sprake is van beëindiging van het jaarcontract. Het woord […]

Lees verder

Vertraging in beslissing over tariefswijzigingen en rechtsgeldigheid van Algemene Voorwaarden

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil draait om de termijn waarop tariefswijzigingen zijn aangekondigd en de rechtsgeldigheid van artikel 19.3 van de Algemene Voorwaarden (AV) van de ondernemer, waarmee de tarieven tussentijds zijn gewijzigd. De consument diende een klacht in over de mogelijkheid tot tariefswijziging van haar variabele energiecontract, dat na een jaar werd […]

Lees verder

Consument mocht reisovereenkomst binnen 24 uur kosteloos annuleren op grond van ANVR-voorwaarden

Waar gaat de uitspraak over? Naar aanleiding van de boekingsbevestiging kwam de consument erachter dat hij per ongeluk de verkeerde reis had geboekt. Daarom heeft de consument de ondernemer gevraagd om de reis kosteloos te annuleren. De ondernemer weigert de reis kosteloos te annuleren en hij verwijst naar de boekingsvoorwaarden. Volgens de ANVR-voorwaarden had de […]

Lees verder
  • 14 december 2023
  • Reizen

Consument vindt dienstverlening niet conform de Algemene Voorwaarden

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de handelwijze van de ondernemer tijdens de verhuizing van de consument. De consument beweert dat de ondernemer niet heeft voldaan aan de Algemene Voorwaarden en de gemaakte afspraken. Bovendien stelt de consument dat de nagestuurde inventarislijst incompleet was en belangrijke waardes ontbraken. Daarnaast voelde de consument zich […]

Lees verder

Informatievoorziening en communicatie door ondernemer laat te wensen over.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil gaat over de wijze waarop een bepaling in de overeenkomst tussen partijen moet worden uitgelegd en de communicatie die daarover heeft plaatsgevonden. De consument heeft voor zijn kinderen zes jaar gastouderopvang afgenomen via de ondernemer. De samenwerking met de gastouder is opgezegd door de ondernemer, waarna de consument […]

Lees verder

Tussentijdse wijziging algemene voorwaarden. Ondernemer voldoende gelegenheid geboden om openstaande opvanguren in te zetten.

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil gaat over de vraag of de consument op grond van de algemene voorwaarden die van toepassing zijn, voldoende gelegenheid heeft gehad om de openstaande opvanguren in te zetten. De consument stelt dat de ondernemer de algemene voorwaarden veranderd heeft zonder akkoord van de consument te vragen. De consument […]

Lees verder

Consument heeft zich niet eerst bij ondernemer gemeld

Waar gaat de uitspraak over? De ondernemer heeft de boot van de consument gerepareerd. De consument is van mening dat de ondernemer de reparatie niet goed heeft uitgevoerd, waardoor nieuwe schade is ontstaan. De ondernemer voert aan dat niet is voldaan aan de vereisten om de schade door een derde te mogen laten herstellen, zoals […]

Lees verder

Ondernemer heeft overeenkomst vanwege wanbetaling rechtsgeldig beëindigd

Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft sinds 2012 een vaste jaarplaats op de camping van de ondernemer. Er is een geschil ontstaan tussen de consument en de ondernemer omtrent het niet langer mogen gebruiken van het campingadres voor de inschrijving inde gemeentelijke basisadministratie door de consument. De consument voert onder andere aan dat […]

Lees verder
1 2 3 21