Algemene voorwaarden

Ruiltegoed is service van ondernemer en geen recht consument

Waar gaat de uitspraak over De ondernemer heeft de consument laten weten dat in de vakantie ruildagen konden worden ingezet (als dit mogelijk was op de groep). Maar dit bleek helemaal niet mogelijk op de dagen van de zoon van de consument vanwege het personeelstekort tijdens de vakantie. Toen bleek ook dat ruilen al 10 […]

Lees verder

Ondernemer wijzigt opschortingsregeling lidmaatschap vanwege coronacrisis eenzijdig, maar dit is onterecht

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt dat de ondernemer de seniorenregeling van zijn sportabonnement eenzijdig wijzigt. Voorheen was namelijk de opschortingstermijn voor het lidmaatschap maximaal vier maanden per kalenderjaar en nu is dat nog maar één maand. De ondernemer geeft aan dat vanwege het coronavirus besloten is om een wijziging door te voeren […]

Lees verder

Hypotheekakte is te laat gepasseerd, notaris moet schadevergoeding betalen

Waar gaat de uitspraak over De cliënt klaagt dat de notaris de hypotheekakte te laat heeft gepasseerd, waardoor de cliënt een bereidstellingprovisie moest betalen. De notaris heeft de eerste afspraak ingepland ná de uiterste datum voor boetevrije afsluiting. Ook kon volgens de notaris de afspraak zonder problemen verzet worden stelt de cliënt. De notaris geeft […]

Lees verder

Cliënt nalatig in verstrekken juiste inkomensgegevens voor toevoeging, moet openstaande declaraties betalen

Waar gaat de uitspraak over De advocaat klaagt over de onbetaalde declaraties voor werkzaamheden bij het bijstaan van de cliënt. Volgens de cliënt lag het gezinsinkomen onder de besproken inkomensnorm en daarom heeft de advocaat een toevoeging aangevraagd. Deze is uiteindelijk afgewezen omdat cliënt en zijn partner ruim boven de inkomensnorm verdienen. De cliënt stelt […]

Lees verder

Verkoper is verantwoordelijk voor de juiste aflevering van het pakket door een door hem ingeschakelde vervoerder

Waar gaat de uitspraak over De consument koopt een set oordopjes bij de ondernemer, maar deze worden door de vervoerder niet afgeleverd. Uit de gegevens van de vervoerder volgt dat de laatste drie cijfers van een legitimatiebewijs zijn opgenomen. Volgens de vervoerder zijn dit de cijfers, die de consument aan hem heeft opgegeven. Daaruit blijkt […]

Lees verder

Beëindiging arbeidsovereenkomst vormt geen bijzondere omstandigheid om een leaseovereenkomst zonder opzegvergoeding te beëindigen

Waar gaat de uitspraak over De consument heeft een leaseovereenkomst gesloten bij de ondernemer, waarna haar arbeidsovereenkomst wordt opgezegd. Van de uitkering die de consument aanvraagt kan zij het leasecontract niet betalen, daarom verzoekt zij tot beëindiging. Specifiek wijst zij naar het contract, waarin volgens haar is opgenomen dat wanneer de consument in betalingsonmacht buiten […]

Lees verder

Informatieplicht van ziekenhuis tegenover cliënt die budgetpolis heeft

Waar gaat de uitspraak over De cliënt heeft een budgetpolis afgesloten bij een zorgverzekeraar die geen contract heeft met het behandelend ziekenhuis. De cliënt heeft verschillende behandelingen in het ziekenhuis ondergaan, welke niet volledig zijn vergoed. De cliënt wil wat niet vergoed is, niet betalen. Hij vindt dat het ziekenhuis hem hierop actiever had moeten […]

Lees verder

Heraansluitkosten zijn niet altijd bindend voor de consument

Waar gaat de uitspraak over De aanbieder heeft de telefoonaansluiting van de consument afgesloten, wegens het niet betalen van een factuur. Bij heraansluiting heeft zij heraansluitkosten in rekening gebracht, waartegen de consument ageert. De ondernemer stelt zicht echter op het standpunt dat de consument akkoord is gegaan met haar algemene voorwaarden. Daaruit volgt dat kosten […]

Lees verder
1 2 3 15