Annulering

Ondernemer heeft kosten voldoende gespecificeerd; in rekening brengen annuleringskosten gerechtvaardigd.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 31 juli 2010 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een keuken (hierna te noemen: het gekochte) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 4.750,–.   De levering heeft niet plaatsgevonden.   De consument […]

Lees verder
 • 28 mei 2013
 • Wonen

Consument geeft aan badkamer niet meer te willen. Levering binnen termijn valt niet te verwachten van ondernemer. Consument dient annuleringskosten te voldoen

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 2 oktober 2010 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een complete badkamer tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 7.100,–.   Levering heeft niet plaatsgevonden naar aanleiding van een ontbinding van de overeenkomst door de […]

Lees verder
 • 28 mei 2013
 • Wonen

Overeenkomst tot stand gekomen; consument is annuleringskosten verschuldigd.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 6 februari 2011 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een complete badkamer tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 6.548,–.   Het geschil gaat over de vraag of sprake is van een definitieve […]

Lees verder
 • 28 mei 2013
 • Wonen

Geen rechtsgeldige overeenkomst tot stand gekomen; geen annuleringskosten verschuldigd.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 9 oktober 2011 tussen partijen (eventueel) tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een keuken (hierna te noemen: het gekochte) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 6.100,–. De levering heeft niet plaatsgevonden.   De consument […]

Lees verder
 • 28 mei 2013
 • Wonen

Reden consument om van overeenkomst af te zien komt voor eigen rekening en risico consument. Consument is annuleringskosten verschuldigd

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 21 februari 2009 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en plaatsen van een keuken tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 12.257,–. De levering heeft niet plaatsgevonden. De consument heeft een bedrag van € 4.275,88 […]

Lees verder
 • 28 mei 2013
 • Wonen

Bijzondere omstandigheden aanwezig die matiging van te betalen annuleringskosten door consument rechtvaardigen

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 12 augustus 2010 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een badkamer (hierna te noemen: de badkamer) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 5.000,–. De levering vond niet plaats.   De consument heeft […]

Lees verder
 • 28 mei 2013
 • Wonen

Doordat overschrijding levertijd aan ondernemer is toe te rekenen, kan consument kosten van huurauto claimen

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 15 april 2009 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een [merk en type] tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 8.416,–.   De consument heeft in mei 2009 zijn klacht voorgelegd aan […]

Lees verder

Annulering gerechtvaardigd , nu ondernemer toezeggingen om nog gebreken te herstellen, niet is nagekomen

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 6 november 2010 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een gebruikte auto tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 6.250,–. De consument heeft op 3 november 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt […]

Lees verder

Ondernemer kan niet leveren, geen overmacht. Ondernemer schadeplichtig voor hogere koopprijs, die consument moet betalen voor dezelfde auto elders

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 11 mei 2009 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een nieuwe [merk en type], tegen een door de consument te betalen prijs van € 25.050,–(inclusief bijkomende kosten). De overeenkomst is niet uitgevoerd. De consument heeft op 13 mei 2009 […]

Lees verder