Annulering

Consument moet voor lespakket betalen omdat zij niet kan aantonen dat zij het studiemateriaal op tijd heeft geretourneerd.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een opleiding met het recht op een verlengde retourperiode. De consument heeft een bedrag van € 150,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Ik heb aan de ondernemer verzocht om mij het lespakket […]

Lees verder

Verwijzing naar algemene voorwaarden op website voldoende. Annuleringsbeding niet onredelijk bezwarend. Reden beëindiging in risicosfeer consument.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de vraag of de opzegging door de consument van de tussen partijen in 2009 gesloten lesovereenkomst leidt tot restitutie van het lesgeld over het niet door de consument genoten deel van de opleiding.   De consument heeft op 20 december 2012 haar klacht schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer. […]

Lees verder

Aan vordering van ondernemer ten grondslag liggende overeenkomst niet tot stand gekomen. Ondernemer maakt ten onrechte aanspraak op annuleringskosten.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een volgens de ondernemer op 18 juni 2010 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de ondernemer zich zou hebben verplicht tot het leveren van, samengevat, een keuken met apparatuur tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 13.000,–. De levering vond niet plaats.   De […]

Lees verder
 • 28 mei 2013
 • Wonen

Consument ondertekent formulier waarop duidelijk koopovereenkomst staat vermeld; overeenkomst tot stand gekomen. Consument is 30% annuleringskosten verschuldigd.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 22 mei 2010 tussen partijen tot tand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en plaatsen van een keuken tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 10.837,–, inclusief montage.   De levering heeft niet plaatsgevonden.   De consument heeft […]

Lees verder
 • 28 mei 2013
 • Wonen

Ondernemer heeft kosten voldoende gespecificeerd; in rekening brengen annuleringskosten gerechtvaardigd.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 31 juli 2010 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een keuken (hierna te noemen: het gekochte) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 4.750,–.   De levering heeft niet plaatsgevonden.   De consument […]

Lees verder
 • 28 mei 2013
 • Wonen

Consument geeft aan badkamer niet meer te willen. Levering binnen termijn valt niet te verwachten van ondernemer. Consument dient annuleringskosten te voldoen

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 2 oktober 2010 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een complete badkamer tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 7.100,–.   Levering heeft niet plaatsgevonden naar aanleiding van een ontbinding van de overeenkomst door de […]

Lees verder
 • 28 mei 2013
 • Wonen

Overeenkomst tot stand gekomen; consument is annuleringskosten verschuldigd.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 6 februari 2011 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een complete badkamer tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 6.548,–.   Het geschil gaat over de vraag of sprake is van een definitieve […]

Lees verder
 • 28 mei 2013
 • Wonen

Geen rechtsgeldige overeenkomst tot stand gekomen; geen annuleringskosten verschuldigd.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 9 oktober 2011 tussen partijen (eventueel) tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een keuken (hierna te noemen: het gekochte) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 6.100,–. De levering heeft niet plaatsgevonden.   De consument […]

Lees verder
 • 28 mei 2013
 • Wonen

Reden consument om van overeenkomst af te zien komt voor eigen rekening en risico consument. Consument is annuleringskosten verschuldigd

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 21 februari 2009 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en plaatsen van een keuken tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 12.257,–. De levering heeft niet plaatsgevonden. De consument heeft een bedrag van € 4.275,88 […]

Lees verder
 • 28 mei 2013
 • Wonen