Beëindiging behandelingsovereenkomst

  • Home >>
  • Beëindiging behandelingsovereenkomst

Cliënte houdt zich niet aan behandelkader; behandelingsovereenkomst opgezegd

Waar gaat de uitspraak over? De zorgaanbieder heeft de muziektherapie van de cliënt beëindigd en daarna ook de behandelingsovereenkomst in zijn geheel. De cliënt is het hier niet mee eens. De commissie oordeelt dat de muziektherapie na ruim zes jaar op goede grond beëindigd is, omdat de muziektherapie geen effect meer had en een afhankelijkheidsrelatie […]

Lees verder

Zorgaanbieder mocht behandeling eenzijdig beëindigen vanwege impasse in zorgverlening

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de eenzijdige beëindiging van de zorgovereenkomst en het geen gevolg geven aan de gegrond verklaarde onderdelen van de klacht door de klachtencommissie.   Volgens de zorgaanbieder heeft de cliënte geen redelijk belang meer bij een uitspraak van de commissie en is zij daarom niet-ontvankelijk. Inhoudelijk was er wel […]

Lees verder

Geen zwaarwegende reden voor beëindigen zorgrelatie

Waar gaat de uitspraak over? Het zoontje van de cliënt heeft een verstandelijke beperking en ontvangt daarom zorg bij de zorgaanbieder. De zorgaanbieder heeft (voor de cliënt onverwachts) aangegeven dat haar zoontje niet meer welkom is bij de zorgaanbieder vanwege agressief gedrag. Volgens de zorgaanbieder is constant afstemming gezocht met de cliënt en het wijkteam, […]

Lees verder

Eenzijdige beëindiging zorgovereenkomst en klachtenprocedure niet op orde

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte lijdt aan ALS en heeft zorg aan huis ontvangen van zorgaanbieder. Er is een zorgplan opgesteld dat geldig is van 23 april 2020 tot en met 24 april 2023. Zorgaanbieder heeft medio 2021 het initiatief genomen om de zorgovereenkomst te beëindigen. Cliënte wil genoegdoening, rehabilitatie, excuses en compensatie voor […]

Lees verder

Stopzetten van thuishemodialyse vanwege enkele incidenten is te vergaande maatregel

Waar gaat de uitspraak over Vanwege eerdere incidenten, waaronder vermeende (seksuele) intimidatie door de cliënt, is de thuishemodialyse van cliënt stopgezet. De cliënt is het hier niet mee eens. De zorgaanbieder heeft de cliënt na de beschuldiging nooit om wederhoor gevraagd, ook niet bij de eerdere incidenten. De cliënt maakt al jarenlang gebruik van de […]

Lees verder

Partijen hebben ter zitting alsnog geschikt

Waar gaat de uitspraak over Partijen hebben tijdens de mondelinge behandeling alsnog een schikking bereikt. Volledige uitspraak In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats] en Stichting Buurtzorg Nederland gevestigd te Almelo, gemachtigde [naam] (hierna te noemen: de zorgaanbieder). Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Verpleging […]

Lees verder

De kliniek heeft de behandeling zonder redelijke grond of gewichtige reden geannuleerd. De kliniek moet de reiskosten, telefoon- en portokosten en de kosten voor het consultgesprek vergoeden

In het geschil tussen [Cliënte], wonende te [plaats], en [naam kliniek], gevestigd te [plaats]. Behandeling van het geschil Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Zelfstandige Klinieken (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten. Het geschil is ter zitting behandeld op 17 oktober 2018 te Amsterdam. De commissie heeft kennisgenomen […]

Lees verder