Beëindiging overeenkomst

Consument krijgt cursusgeld gerestitueerd

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betrof de terugbetaling van cursusgeld. De consument had zich in 2020 ingeschreven voor een opleiding die in september 2021 zou beginnen. Vanwege mentale gezondheidsproblemen had de consument de start tweemaal uitgesteld en was uiteindelijk in september 2022 begonnen. Kort daarna realiseerde de consument dat hij de opleiding niet […]

Lees verder

Op grond van algemene voorwaarden mag ondernemer alsnog redelijk loon in rekening brengen bij consument

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een overeenkomst tussen consument en ondernemer. Consument zou een opleiding bij ondernemer volgen, maar heeft de inschrijving geannuleerd na een paar lessen. Dit komt door persoonlijke omstandigheden van consument. Consument vindt de kosten die zij alsnog moet betalen te hoog en wil alleen een deel […]

Lees verder

Ondernemer heeft genoeg redenen om student uit te schrijven

Waar gaat de uitspraak over? Deze uitspraak gaat over een geschil tussen een consument die een opleiding volgt bij ondernemer. Ondernemer heeft consument van de opleiding uitgeschreven. Ook heeft ondernemer een melding gemaakt bij het IND, omdat het een buitenlandse student is. Consument vindt dat zijn bezwaar hierop onterecht is genegeerd. De commissie oordeelt dat […]

Lees verder

Consument maakte wegens persoonlijke omstandigheden geen gebruik van aangeboden studiemogelijkheden

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betrof de beëindiging van de studieovereenkomst tussen de consument en de ondernemer. De consument betoogde dat hij, om persoonlijke redenen, nooit deelnam aan de opleiding of enig onderwijs ontving nadat hij zich had ingeschreven.  De consument stelde dat hij, volgens de voorwaarden, de ondernemer slechts veertig procent van […]

Lees verder

Onzorgvuldig handelen ondernemer in communicatie over incidenten en bij opzegging overeenkomst

Waar gaat de uitspraak over? De consument stelt dat de proefperiode van een ondeskundige pedagogisch medewerker niet snel genoeg is beëindigd en dat de ondernemer de opvangovereenkomst met consument onrechtmatig heeft beëindigd. Naar het oordeel van de ondernemer is de betreffende pedagogisch medewerker capabel en bevoegd om de opvang te verzorgen. De ondernemer zegt de […]

Lees verder

Autoreparatie duurt te lang, consument wil contract ontbinden.

Waar gaat de uitspraak over? Dit geschil vloeit voort uit een private lease contract dat consument heeft met de ondernemer. Consument heeft een lease op een auto van ondernemer. De auto staat een paar maanden bij een dealer voor reparatie, maar consument vindt dat dit geen redelijke reparatietermijn is. Consument wil een nieuwe auto van […]

Lees verder