Beëindiging

Abonnement was voor bepaalde tijd, klacht ongegrond

Waar gaat de uitspraak over? De consument verlangt voortzetting van het sportschoolabonnement van haar dochter. De ondernemer heeft aangevoerd dat het om een abonnement gaat met een vaste looptijd van 52 weken. De ondernemer heeft toegestaan dat de dochter van de consument in ieder geval tot de uitspraak van de Geschillencommissie zonder kosten mag blijven […]

Lees verder

Onterecht stopzetten zorg door zorgaanbieder

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte heeft de ziekte van Alzheimer waardoor ze in aanmerking komt voor de Wlz. Cliënte heeft zorg heeft aangevraagd bij de zorgaanbieder. Aan de partner van cliënte werd een persoonsgebonden budget toegekend om zelf een deel van de zorg te verlenen. Zorgaanbieder heeft hierdoor de zorgovereenkomst opgezegd en de zorg […]

Lees verder

Klager heeft te snel de beslissing genomen om de camper in te leveren en de huur ervan te beëindigen. Klager heeft er niet alles aan gedaan om schade zoveel mogelijk te beperken.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 26 maart 2016 via een boekingskantoor met de reisorganisator totstandgekomen overeen¬komst, waarbij de reisorganisator zich verplicht heeft tot het leveren van een vliegreis voor twee personen naar San Francisco in Amerika met aansluitend een camper (huur) op basis van logies voor de periode van […]

Lees verder
  • 5 januari 2018
  • Reizen

Reisorganisator annuleert overeenkomst. Bij niet genoten reis kan sprake zijn van gederfd reisgenot. Schadevergoeding vastgesteld op grond van redelijkheid en billijkheid.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 16 juli 2016 met de reisorganisator tot stand gekomen overeenkomst, waarbij de reisorganisator zich heeft verplicht tot het leveren van een vliegreis voor 3 personen naar Bulgarije met verblijf in een accommodatie op indeling op basis van all inclusive, gedurende de periode van 21 […]

Lees verder

Reis naar Hurghada in Egypte: geen kosteloze annulering

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 29 september 2015 met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor zes personen naar Hurghada in Egypte met verblijf in een hotel op all inclusive basis voor de periode van 27 december 2015 t/m […]

Lees verder

Onlusten Egypte: terechte opzegging reis door de reisorganisator

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 7 november 2012 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor twee personen naar Egypte, met verblijf in Hotel [naam hotel] te Sharm el Sheikh op basis van all inclusive, gedurende de periode […]

Lees verder
  • 12 augustus 2014
  • Reizen

Tegenvallende boekingsresultaten geen gewichtige omstandigheid voor rechtvaardiging wijziging overeenkomst door reisorganisator.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 2 juni 2004 via een boekingskantoor met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een pakketreis voor twee personen naar Santa Lucia in Cuba met verblijf in een hotel op basis van all inclusive, voor de periode […]

Lees verder