Begeleiderskaart

Geen verbetering in medische omstandigheden van consument; alsnog verstrekken van begeleiderskaart

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de weigering van de ondernemer om aan de consument een OV-Begeleiderskaart te verstrekken.   De consument heeft op 19 juli 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik heb in 2006 een OV-Begeleiderskaart […]

Lees verder

Het niet in het bezit zijn van een rijbewijs of eigen auto staat los van het verstrekken van een OV-begeleiderskaart

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het niet toekennen van een OV begeleiderskaart.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ten onrechte is het verzoek om een OV begeleiderskaart te verstrekken geweigerd. De consument heeft ernstige longproblemen en is afhankelijk van zuurstof. Daarbij heeft […]

Lees verder

Consument kan niet zonder begeleiding naar de toilet in de trein; alsnog verstrekken van begeleiderskaart

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de weigering van de ondernemer om aan de consument een OV-Begeleiderskaart te verstrekken.   De consument heeft op 11 augustus 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik lijd aan een erfelijke spierziekte. […]

Lees verder

Geen rekening gehouden dat sprake is van evenwichtsstoornissen bij consument; alsnog verstrekken begeleiderskaart

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het niet toekennen van een OV begeleiderskaart.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ten onrechte is het verzoek om een OV Begeleiderskaart te verstrekken geweigerd. De verstrekte medische gegevens zijn niet goed verwerkt en de aanvraag is […]

Lees verder

Consument beschikt over scootmobiel; geen indicatie voor verstrekken van begeleiderskaart

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de weigering van de ondernemer om aan de consument een OV-Begeleiderskaart te verstrekken.   De consument heeft herhaalde malen de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Zij lijdt aan een neurologische aandoening. […]

Lees verder

De begeleiderskaart wordt slechts verstrekt indien men niet zelfstandig kan reizen doch daarbij gedurende de gehele reis hulp van een begeleider behoeft.

Verdere beoordeling van het geschil De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie blijft bij hetgeen bij de tussenbeslissing van 9 oktober 2003 is overwogen en beslist.   Bij gebreke van betwisting gaat de commissie bij de bepaling wie van beide partijen het gelijk aan de zijde heeft, uit van het criterium, zoals weergegeven in genoemde […]

Lees verder