Behandelingsovereenkomst

Zorgaanbieder is onzorgvuldig omgegaan met heraanmelding cliënt

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt klaagt dat de zorgaanbieder hem na een verhuizing geen zorg meer wilde verlenen. De cliënt werd doorverwezen naar een andere zorgaanbieder. Volgens de zorgaanbieder past dat beter bij de zorgvraag van de cliënt. Naar het oordeel van de commissie heeft de zorgaanbieder bij de aanmelding geen onderzoek gedaan […]

Lees verder

Zorgaanbieder is niet tekortgeschoten bij pseudoartrose

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte is geopereerd aan haar rechterpink- en hand, maar bleef zoveel pijn houden dat gebruik hiervan in het geheel niet mogelijk was. Volgens cliënte zit de band die in haar hand is aangebracht te strak. Uiteindelijk is de rechterpink voor twee/derde geamputeerd. Daar is vastgesteld dat de botjes niet aan […]

Lees verder

Kosten gerekend voor klachtgesprek terugbetalen aan zorgverzekeraar

Waar gaat de uitspraak over? Cliënte is vijf keer op consult geweest bij de zorgaanbieder. De zorgaanbieder heeft na vier consulten aangegeven dat er geen pasklare behandeling voor cliënte is en cliënte misschien helemaal niet te behandelen is. Cliënte heeft hier een klachtgesprek over gehad, waarna het contact is verbroken. Cliënte heeft een factuur van […]

Lees verder

Zorgaanbieder heeft dochter van klaagster op verantwoorde wijze begeleid in overbruggingsfase

Waar gaat de uitspraak over? Dochter van klaagster liep bij zorgaanbieder om de wachttijd tot gespecialiseerde tweedelijnszorg te overbruggen. Klaagster kon zich niet goed vinden in de inhoud van het behandelplan en van het evaluatieverslag. Klaagster heeft een klacht ingediend bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen, maar de klachtenprocedure is niet naar tevredenheid van […]

Lees verder

Klacht over niet behandelen duidelijk zichtbare en pijnlijke spatader

Waar gaat de uitspraak over? Cliënt is medio augustus en begin oktober 2020 door zorgaanbieder behandeld aan spataderen aan beide benen. Volgens cliënt is een duidelijk zichtbare en pijnlijke ader niet behandeld. Cliënt wilde hier een klacht over indienen bij de klachtfunctionaris, maar een tijdige reactie bleef uit. Cliënt vordert € 1500,-. Zorgaanbieder betwist onzorgvuldig […]

Lees verder

Zorgaanbieder had een meer actieve houding aan moeten nemen

Waar gaat de uitspraak over? Cliënt kreeg thuiszorg via de zorgaanbieder. Cliënt werd opgenomen in het ziekenhuis, maar klaagster was niet tevreden met de geleverde zorg van het ziekenhuis. Klaagster heeft cliënt daarom weer mee naar huis genomen en heeft zorgaanbieder verzocht weer thuiszorg te verlenen. Thuiszorg weigerde dit de eerste dagen. Zorgaanbieder stelt dat […]

Lees verder

Wilsbekwame cliënt mag zelf beslissen over reanimatiebeleid ondanks volmacht

Waar gaat de uitspraak over? Klaagster stelt dat zorgaanbieder ten onrechte heeft geregistreerd dat partner van klaagster, cliënt, niet gereanimeerd wenst te worden. Klaagster is door cliënt tot gevolmachtigde benoemd en vindt dat zorgaanbieder contact met haar had moeten opnemen over het reanimatiebeleid van cliënt. Zorgaanbieder stelt dat op de dag waarop cliënt is opgenomen […]

Lees verder

Zorgaanbieder heeft verantwoordelijkheid om overdracht cliënte naar behoren te laten verlopen

Waar gaat de uitspraak over? Klager verwijt zorgaanbieder onder meer dat er niets is vermeld in de overdracht van cliënte over haar wonden en pijnen. Zorgaanbieder stelt dat klager de regie ten aanzien van de verhuizing van cliënte op zich heeft genomen. Zorgaanbieder heeft de regie over het eigen beleid uit het oog verloren en […]

Lees verder

Zorgaanbieder had overleg moeten voeren met gemachtigde klagers over behandeling cliënte

Waar gaat de uitspraak over? Klagers verwijten zorgaanbieder niet geïnformeerd te zijn over het beleid van zorgaanbieder met betrekking tot het eten en drinken van de cliënte en dat zonder overleg met klagers, die gemachtigd waren door cliënte, is besloten geen sondevoeding te geven aan cliënte. Ook is toegang tot cliënte in eerste instantie geweigerd. […]

Lees verder