bejegening/ privacy schending

Opzegging overeenkomsten door ondernemer vanwege verstoorde relatie gerechtvaardigd. Wel heeft ondernemer privacy consument geschonden.

Waar gaat de uitspraak over? De ondernemer heeft de twee overeenkomsten met betrekking tot de opvang van de twee dochters van de consument per direct opgezegd wegens de verstoorde relatie tussen de consument en de ondernemer. Door deze abrupte opzegging stelt de consument dat zij niet de gelegenheid heeft gekregen om vervangende opvang te regelen. […]

Lees verder

Zorgaanbieder beroepsgeheim niet geschonden

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt vindt dat de zorgaanbieder zijn medisch beroepsgeheim heeft geschonden door de politie informatie te verstrekken die niet nodig was voor de uitvoering van haar werk. Daarnaast heeft de zorgaanbieder ten onrechte tegenover het CBR aangegeven dat bij de cliënt sprake is van drugsmisbruik. De commissie is van oordeel […]

Lees verder

Zorgaanbieder onderbouwt niet duidelijk waarom cliënte geen volledige inzage in logging-gegevens mag hebben

Waar gaat de uitspraak over? De klacht heeft met name betrekking op door klaagster gestelde onrechtmatige inzage in haar dossier. De zorgaanbieder stelt dat niet is gebleken van onrechtmatige inzage en er terecht slechts een geanonimiseerd overzicht van logging-gegevens aan klaagster is overhandigd. De commissie is van oordeel dat de zorgaanbieder geen deugdelijke belangenafweging heeft […]

Lees verder