bejegening/ zorgverlening

Gehandicaptenparkeervergunning was al verleend; klacht ten dele gegrond verklaard

Waar gaat de uitspraak over? De klacht betreft een weigering van een parkeervergunning voor gehandicapten. Na de klachtenprocedure is de vergunning verleend en is door de zorgaanbieder aangeboden om de keuringskosten te crediteren. De, door de zorgaanbieder niet betwiste, klacht van cliënt over de werkwijze van de keuringsarts wordt gegrond verklaard. Zijn gevorderde schadevergoeding wordt […]

Lees verder

Zorgaanbieder had cliënte al in het gelijk gesteld; cliënte geen redelijk belang bij uitspraak commissie

Waar gaat de uitspraak over? De cliënte heeft meerdere klachten ingediend met betrekking tot de zorg die de zorgaanbieder leverde aan de vader van de cliënte. Bovendien heeft de cliënte een melding gemaakt bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De zorgaanbieder heeft naar aanleiding van die klachten en de melding bij IGJ uitgebreid en zorgvuldig […]

Lees verder