bejegening

Zorgaanbieder had nazorg moeten bieden na beëindiging behandelovereenkomst

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt klaagt over de behandeling door de zorgaanbieder: hij voelde zich niet serieus genomen, er was sprake van vooroordelen en discriminatie, de behandeling is plotseling beëindigd en zijn gegevens zijn zonder toestemming gedeeld met de apotheek en de huisarts. De cliënt is behandeld door meerdere behandelaren, waarbij alle aspecten […]

Lees verder

Onvoldoende communicatie door zorgaanbieder en onzorgvuldige opzegging behandelovereenkomst

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt klaagt over gebrekkige communicatie tussen twee bedrijfsonderdelen van de zorgaanbieder en de wijze waarop de behandelovereenkomst door de zorgaanbieder is opgezegd. De zorgaanbieder erkent dat sprake is geweest van gebrekkige communicatie tussen de afdeling betrokken bij het wonen en de afdeling betrokken bij de behandeling van de cliënt, […]

Lees verder

Ontzegging wegens onveilige situatie

Waar gaat de uitspraak over? De klacht gaat over de kinderopvang van de zoon van de consument. Er hebben zich voorvallen voorgedaan waardoor het vertrouwen in de ondernemer is beschadigd. De medewerkers van ondernemer waren niet op de hoogte van de astma van de zoon van consument. De klacht werd volgens de consument niet serieus […]

Lees verder

Cliënte onjuist geïnformeerd over kosten woning: zorgaanbieder heeft niet voldaan aan zorgplicht

Waar gaat de uitspraak over? De cliënte is via een uitstroomurgentie in een woning van de zorgaanbieder geplaatst. Deze woning had zij in samenspraak met haar begeleider geaccepteerd op grond van de kosteninformatie zoals verstrekt door de zorgaanbieder. Bij het ontvangen van het huurcontract bleek echter dat de stook- en servicekosten veel hoger lagen. De […]

Lees verder

Fertiliteitsbehandeling is goed uitgevoerd

Waar gaat de uitspraak over? De cliënte is van mening dat de fertiliteitsbehandeling die zij heeft ondergaan niet juist is uitgevoerd en dat zij daardoor schade heeft geleden. Volgens de zorgaanbieder is de behandeling goed uitgevoerd, maar kan het passeren van de baarmoederhals soms lastig zijn. Naar het oordeel van de commissie is geen sprake […]

Lees verder

Geen sprake van vooringenomenheid, maar zorgaanbieder kon actiever acteren op signalen cliënt

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt klaagt over de begeleiding van de zorgaanbieder bij de thuissituatie. Volgens de cliënt heeft de zorgaanbieder de situatie eenzijdig en met vooringenomenheid behandeld, zijn er suggestieve vragen aan de kinderen van de cliënt gesteld, zijn de signalen van de ouders onvoldoende meegenomen en hebben de ouders geen inzage […]

Lees verder