bejegening

Extern onderzoeksbureau valt niet onder behandelovereenkomst; commissie onbevoegd

Waar gaat de uitspraak over? De klager heeft eerder klachten ingediend bij de zorgaanbieder over de zorgverlening aan zijn moeder. Naar aanleiding van die klachten had de zorgaanbieder op advies van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd een extern onderzoeksbureau ingeschakeld om onderzoek te doen. De klacht van de klager ziet op dit onderzoek. De […]

Lees verder

Cliënt klaagt over diagnose en wijze van bejegening door personeel

Waar gaat de uitspraak over? Vanwege een blindedarmontsteking is de cliënt door de zorgaanbieder geopereerd. De operatie vond echter plaats nadat eerder een verkeerde diagnose is gesteld. Verder klaagt de cliënt over de wijze waarop de verpleegkundigen en de klachtenfunctionaris hem hebben bejegend. De commissie is van oordeel dat de zorgaanbieder zorgvuldig te werk is […]

Lees verder

Zorgaanbieder had eerder verantwoordelijkheid moeten nemen in vertroebelde relatie met familieleden

Waar gaat de uitspraak over? Klaagster is van mening dat er een aantal dingen niet goed zijn gegaan in de periode dat de cliënt verbleef bij de zorgaanbieder. De klachten zien op onterecht declareren van uren, de kwaliteit van zorg, bejegening en communicatie. De zorgaanbieder heeft een beroep gedaan op niet-ontvankelijkheid, zodat de commissie allereerst […]

Lees verder

Cliënt ontvankelijk in klacht, nu eerdere klachten waren gericht tegen verpleegkundige en niet tegen de zorgaanbieder

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt heeft een woning toegewezen gekregen. Echter, na enige tijd ervoer de cliënt ernstige geluidsoverlast van zijn buurman. Na een ander voorval met de buurman, heeft de cliënt de situatie bij de zorgaanbieder gemeld. Echter, niet de buurman, maar de cliënt werd als overlastveroorzaker aangemerkt. De zorgaanbieder is van […]

Lees verder

Ambulancepersoneel heeft zorgvuldig gehandeld door cliënt ter plaatste te onderzoeken en door te verwijzen naar huisartsenpost

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt was als bijrijder betrokken bij een ongeluk met de auto. De cliënt werd door het ambulancepersoneel aangeraden om op eigen kracht naar de huisartsenpost te gaan. De cliënt klaagt over de handelwijze van het ambulancepersoneel. Volgens de zorgaanbieder zit er een verschil tussen hetgeen het ambulancepersoneel heeft bedoeld […]

Lees verder

Heractivering trauma cliënt niet verwijtbaar aan dokter

Waar gaat de uitspraak over? Tijdens een consult is de cliënt bruusk onderzocht door de dokter en onvriendelijk behandeld. Door de gang van zaken tijdens het consult is haar trauma gereactiveerd en heeft cliënt vele extra therapiesessies bij haar psychiater moeten volgen. Volgens de dokter is tijdens het onderzoek voorzichtig gehandeld, ook al was nergens […]

Lees verder

Cliënte heeft schade opgelopen door handelen zorgaanbieder

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil betreft de bejegening van de cliënte door de zorgaanbieder, in het bijzonder de plotseling beëindigde EMDR-behandeling, het niet nakomen van afspraken en het disfunctioneren van de klachtenfunctionaris. De zorgaanbieder heeft niet op de klacht gereageerd en is ook niet ter zitting verschenen. De commissie tilt zwaar aan het feit […]

Lees verder

Cliënt niet gedwongen om medicatie in te nemen

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt stelt dat hij onder druk is gezet om een behandeling te accepteren en medicatie in te nemen. Volgens de zorgaanbieder is geen sprake geweest van een gedwongen behandeling van de cliënt en het tegen zijn wil toedienen van medicatie. De cliënt is wel gewezen op eventuele gevolgen van […]

Lees verder

Geen sprake van non-conformiteit door adequaat optreden ondernemer

Waar gaat de uitspraak over? De consument kocht een snorscooter bij de ondernemer. De scooter is binnen één jaar viermaal gerepareerd. Ook klaagt de consument over de manier waarop de ondernemer hem te woord heeft gestaan. De consument verlangt ontbinding van de overeenkomst. De consument heeft het schikkingsvoorstel van de ondernemer afgewezen. Het door de […]

Lees verder
1 2 3 6