Beleid

Commissie niet bevoegd te oordelen over beleid zorgaanbieder

Waar gaat de uitspraak over? De klacht over het beleid van de zorgaanbieder met betrekking tot het aan- en afsluiten van dialyseapparatuur voor nierpatiënten valt buiten de kaders van artikel 3 van het reglement. De commissie oordeelt de klachten van de cliënt over bejegening door de zorgaanbieder ongegrond. De uitspraak in het geschil tussen [Naam], […]

Lees verder