Bemiddeling

Echtscheidingssituatie: consument heeft, zonder open kaart te spelen tegenover de ex-partner, zelf op de eigen woning geboden via een andere makelaar.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een opdracht tot bemiddeling bij verkoop De consument heeft in juni 2013 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Mijn toenmalige echtgenoot en ik wilden onze woning verkopen en daartoe hebben wij in juni 2011 […]

Lees verder

Huurders hebben woning consument gebruikt voor wietplantage. Consument had enige controle door makelaar mogen verwachten.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de bemiddeling bij verhuur. De consument heeft in september 2013 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument, zoals nader toegelicht ter zitting, luidt in hoofdzaak als volgt. Wij hadden onze woning bij de makelaar in verkoop gegeven, maar op een […]

Lees verder

Gezien de in eerste instantie vastgestelde gebreken behoefde de makelaar geen waarborgsom te adviseren.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de vraag of de ondernemer toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen. De consument heeft op 29 augustus 2012 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument heeft in juni 2011 […]

Lees verder

Makelaar heeft namens verhuurder bemiddeld bij verhuur woning. Huurder geen bemiddelingsbijdrage verschuldigd aan makelaar.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kosten welke de ondernemer de consument, als huurster, in rekening heeft gebracht.   De consument heeft in februari 2012 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik was op zoek naar een […]

Lees verder

Bepaling in bemiddelingsovereenkomst onaanvaardbaar.

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de kwaliteit van de dienstverlening door de ondernemer aan de consument in het kader van de overeenkomst tot bemiddeling bij verkoop van een woning. De consument vraagt te beslissen dat hij enkel intrekkingskosten verschuldigd is.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt […]

Lees verder

Consument ontkent opdracht tot bemiddeling met makelaar. Zo’n afspraak staat niet op schrift, zodat de klacht gegrond is.

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de in maart 2008 mondeling tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst tot bemiddeling bij tijdelijke verhuur van het woonhuis van de consument wegens diens regelmatige verblijf in het buitenland.   De consument heeft op 3 juli 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt […]

Lees verder

Te buiten gaan van de volmacht en rimpelingen in de communicatie

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de kwaliteit van de dienstverlening door de ondernemer aan de consument in het kader van de overeenkomst tot bemiddeling bij verkoop van een woning en de overeenkomst tot bemiddeling bij aankoop van een woning. De consument verlangt creditering van de helft van het bedrag van de verkoopnota van […]

Lees verder