Beschadiging

Consument krijgt deels gelijk in zaak over beschadigd postpakket

Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft een geschil met de ondernemer over een beschadigd postpakket dat hij naar Duitsland had verzonden. Het pakket bevatte een autoradio en legitimatiepapieren. PostNL erkent de schade maar weigert vergoeding vanwege twijfels over de waarde. De consument, die de radio in Irak kocht en retourneerde omdat deze niet […]

Lees verder
  • 11 augustus 2023
  • Post

Consument wist dat zilver een zachtere metaalsoort is. De ringen zijn niet met voldoende zorg en zorgvuldigheid behandeld gelet op de ernst van de beschadigingen. Klacht ongegrond.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 9 maart 2017 tussen partijen gesloten overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een tweetal ringen voor de prijs van € 69,99. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Binnen een week zaten […]

Lees verder

een diamant kan door een harde stoot beschadigen. De ondernemer had de consument hierop moeten wijzen bij aankoop, maar is niet verantwoordelijk voor schade. Schade wordt door beide partijen gedragen

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de vervangingskosten/reparatiekosten van een gebroken diamant in een solitair ring die bij de ondernemer is gekocht op 27 juli 2013 voor een prijs van € 2.585,–. De consument heeft de klacht op 20 juni 2015 schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de […]

Lees verder

Auto is verkocht met bovenmatige steenslagschade.

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op tussen partijen tot stand gekomen koopovereenkomst. De ondernemer heeft zich daar­bij ver­plicht tot levering van een gebruikte auto tegen de daarvoor door de consument te beta­len prijs van f 30.450,–. De levering is geschied op of om­streeks 2 december 1996.   De consument […]

Lees verder

De auto is voor de aflevering gepolijst en daarbij zijn de krassen ontstaan. Schadevergoeding voor consument. Ondernemer had consument voorstel moeten doen om ze weg te halen. Schadevergoeding voor consument.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 23 oktober 2008 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een nieuwe [merk auto en type] tegen een door de consument te betalen prijs van € 49.810,92.   De overeenkomst is op 16 januari 2009 uitgevoerd.   De consument heeft […]

Lees verder