Betaling

Onduidelijkheid over opstart- en afmeldingskosten verkooptraject woning

Waar gaat de uitspraak over? De consument wilde zijn woning met behulp van de makelaar verkopen. De woning is uiteindelijk niet verkocht. De consument heeft geklaagd over de tweede factuur van de makelaar. De makelaar stelt dat allerlei werkzaamheden en voorbereidingen zijn uitgevoerd. De reden dat er twee facturen verstuurd zijn is volgende de makelaar […]

Lees verder

Vordering komt de commissie niet onrechtmatig of ongegrond voor en wordt toegewezen

Waar gaat de uitspraak over? De advocaat heeft in opdracht en voor rekening van de verweerder werkzaamheden verricht. De advocaat vordert veroordeling van verweerders tot betaling van de niet betaalde declaraties, vermeerderd met de wettelijke handelsrente over de factuurbedragen vanaf de vervaldata van die facturen en vermeerderd met buitengerechtelijke incassokosten ad € 456,93. De verweerder […]

Lees verder

Geschil omtrent gemaakte afspraken inzake declaraties

Waar gaat de uitspraak over? De cliënt klaagt erover dat gemaakte afspraken niet zouden zijn nagekomen. Ook klaagt cliënt erover dat er geen urenspecificaties met de facturen meegestuurd werden. De notaris schrijft dat alle gemaakte afspraken op papier zijn samengevat en dat hij zich daaraan heeft gehouden. De klacht is ongegrond. De uitspraak Ondergetekenden: de […]

Lees verder

Hoge tarieven wateraansluiting zijn marktconform

Waar gaat de uitspraak over? Het geschil vloeit voort uit een totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot kort gezegd de realisatie van acht drinkwateraansluitingen en een algemene aansluiting tegen een overeengekomen prijs van € 41.260,66. De consument beklaagt zich over het feit dat de tussen partijen overeengekomen prijs gelet op een alternatieve […]

Lees verder
  • 20 april 2022
  • Water

Verweerster doet onterecht een beroep op het opschortingsrecht

Waar gaat de uitspraak over? De advocaat heeft deze procedure aanhangig gemaakt, omdat de verweerster een aantal facturen niet heeft betaald. Verweerster heeft aangegeven de openstaande bedragen te bevriezen totdat eiser zijn werkzaamheden voor verweerster zou hervatten. Verweerster doet dus een beroep op het opschortingsrecht ten aanzien van de betaling van de facturen, maar betwist […]

Lees verder

Juiste taakopvatting en verantwoordelijkheid door advocate

Waar gaat de uitspraak over? De advocate heeft de cliënte bijgestaan in een arbeidsrechtelijke zaak. De cliënte stelt dat de advocate haar belangen onvoldoende behartigd heeft. Cliënte stelt onder meer dat de advocate de werkgever van cliënte te veel ruimte heeft gegeven en niet voldoende aan de wensen van cliënte heeft voldaan. Cliënte wil dan […]

Lees verder

Terugvordering kinderopvangtoeslag komt voor risico van consument, ondernemer is geen partij

Waar gaat de uitspraak over De consument klaagt over de urenberekening door de ondernemer. De ondernemer heeft hierin een fout gemaakt, waardoor de consument nu geld moet terugbetalen aan de belastingdienst. De ondernemer heeft op een misleidende wijze de weergave van de tarieven in de overeenkomst vermeld. De ondernemer geeft aan dat de consument jaarlijks […]

Lees verder
1 2 3 12