Betaling

Commissie niet bevoegd om geschil te behandelen volgens arbitraal beding

Waar gaat de uitspraak over? De procedure begon toen verzoekster op 19 januari 2023 een geschil aanhangig maakte tegen verweerster. Verzoekster eiste betaling van een openstaande declaratie van €1.576,71, plus rente en buitengerechtelijke kosten. Ondanks herhaald verzoek tot betaling, bleef verweerster in gebreke. De commissie informeerde verweerster op 12 juni 2023 over het geschil en […]

Lees verder

Beroep niet tijdig voldoen aan klachtplicht faalt

Waar gaat de uitspraak over? De consument kocht in begin 2020 een nieuwe auto van de ondernemer. De consument heeft de ondernemer verzocht om in aanmerking te komen van een compensatieregeling, welke de fabrikant voor dat type auto in het leven heeft geroepen. De ondernemer heeft dit verzoek afgewezen. De ondernemer is van mening dat […]

Lees verder

Ondernemer heeft overeenkomst vanwege wanbetaling rechtsgeldig beëindigd

Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft sinds 2012 een vaste jaarplaats op de camping van de ondernemer. Er is een geschil ontstaan tussen de consument en de ondernemer omtrent het niet langer mogen gebruiken van het campingadres voor de inschrijving inde gemeentelijke basisadministratie door de consument. De consument voert onder andere aan dat […]

Lees verder

Administratieve fout bij tweede betalingsregeling

Waar gaat de uitspraak over? De consument heeft een betalingsregeling getroffen met de ondernemer. De consument is het niet eens met de ingangsdatum van de getroffen regeling. De consument heeft met de ondernemer gebeld over een nieuwe betalingsregeling met een ingangsdatum die de consument beter bevalt. De consument kreeg echter een brief waaruit blijkt dat […]

Lees verder

Ondernemer heeft voldaan aan terugbetalingsverplichting in zelfde vorm

Waar gaat de uitspraak over? De consument kocht goederen van de ondernemer via cadeaubonnen van de ondernemer. Deze cadeaubonnen heeft de consument elders gekocht met andere cadeaubonnen. Vervolgens heeft de consument de goederen teruggestuurd, omdat deze niet aan haar verwachtingen voldeden. De consument klaagt erover dat de ondernemer haar heeft terugbetaald in de vorm van […]

Lees verder

Arbiter bevoegd, nu advocaat aan alle vereisten heeft voldaan

Waar gaat de uitspraak over? Het advocatenkantoor heeft een geschil aanhangig gemaakt tegen de cliënt, omdat de cliënt de vordering van het kantoor niet betaalt. De arbiter is bevoegd om kennis te nemen van het geschil, omdat de advocaat heeft de cliënt een keuze gegeven om het geschil bij de rechter of bij de Geschillencommissie […]

Lees verder

Verweerder bij verstek veroordeeld om declaratie te voldoen

Waar gaat de uitspraak over? Het advocatenkantoor heeft een geschil aanhangig gemaakt, omdat de verweerster de declaraties niet heeft voldaan. Verweerster heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om binnen de daarvoor geldende termijn een verweerschrift in te dienen. Nu de vordering van het advocatenkantoor niet is weersproken en deze niet ongegrond of onrechtmatig overkomt, […]

Lees verder

Onduidelijkheid over opstart- en afmeldingskosten verkooptraject woning

Waar gaat de uitspraak over? De consument wilde zijn woning met behulp van de makelaar verkopen. De woning is uiteindelijk niet verkocht. De consument heeft geklaagd over de tweede factuur van de makelaar. De makelaar stelt dat allerlei werkzaamheden en voorbereidingen zijn uitgevoerd. De reden dat er twee facturen verstuurd zijn is volgende de makelaar […]

Lees verder
1 2 3 13