Betaling

Betaalwijze en kosten

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de vraag of de ondernemer extra kosten in rekening mag brengen voor het feit dat de consument anders dan per automatische incasso wenst te betalen. De consument heeft in april 2006 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in […]

Lees verder

Het vragen van een borgstelling of waarborgsom aan consument kan alleen indien ondernemer aannemelijk kan maken dat dit noodzakelijk is; niet vastgesteld.

Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak. Voor mijn werk heb ik de afgelopen jaren enige tijd in het buitenland doorgebracht en in deze periode heb ik mijn huis aan derden verhuurd. Ik ben nu weer in Nederland en wil weer van mijn huis gebruik maken. Het bedrijf weigert echter […]

Lees verder

Aanmaningen over gevorderde bedragen die steeds veranderen

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de hoogte van de door de consument ontvangen facturen voor de levering van gas en elektriciteit. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Eerst ging het om de voorschot nota voor maart 2007, die wel was betaald. Daarna ging het over […]

Lees verder

Ondernemer mag contante betaling aan de balie van het bedrijf weigeren

Onderwerp van het geschil Het geschil heeft betrekking op de wijze van betaling: contant of per bank/giro. De consument heeft tot dusverre aan maandelijkse betalingen in totaal een bedrag van € 575,60 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak. Sedert enige tijd kan […]

Lees verder

Verzoek om specificatie afgewezen

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de wens van de consument dat de ondernemer het voorschotbedrag van 2002 specificeert. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Ondanks herhaald verzoek wenst de ondernemer geen specificatie te geven van het maandelijks termijnbedrag in 2002 zoals zij dat wel deed […]

Lees verder

Fout adres, rekening toch voldoen

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft een te late afrekening voor het waterverbruik. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. De consument is op 8 december 2000 verhuisd van het adres ### 21 naar ### 17. Op 22 januari 2001 is een mutatieformulier opgemaakt voor het einde […]

Lees verder
  • 29 december 2012
  • Water

Betaling voorschotten wordt bepaald door ondernemer

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft de betaling van voorschotnota met betrekking tot de levering van water. De consument heeft in 2006 de klacht voorgelegd aan de ondernemer. Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt. Per 1 januari 2006 heeft de ondernemer de levering van water aan […]

Lees verder
  • 29 december 2012
  • Water
1 10 11 12