Betaling

Tariefwijziging niet in overeenstemming met algemene voorwaarden ivm onjuist publicatie; gewijzigde voorwaarden kunnen niet aan klager worden tegengeworpen

Onderwerp van het geschil Het geschil betreft het door het bedrijf op de jaarafrekening van 19 september 2010 in rekening gebrachte kosten voor het verbruik van water. De afnemer heeft een bedrag van € 160,41 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd. De afnemer heeft op 6 oktober 2010 de klacht voorgelegd aan het bedrijf. Standpunt […]

Lees verder

Kosten in verband met betalingswijze acceptgiro – 3

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de kosten van betalingsverkeer per acceptgiro.   De consument heeft de klacht op 7 augustus 2010 aan de ondernemer voorgelegd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer brengt kosten betalingsverwerking van € 1,50 ex BTW […]

Lees verder
 • 5 januari 2013
 • Water

Onduidelijkheid en daarop volgende afsluiting te wijten aan consument

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft administratieve problemen en een afsluiting.   De consument heeft op 4 november 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Mijn klacht komt erop neer dat de ondernemer zonder geldige reden […]

Lees verder
 • 5 januari 2013
 • Water

Kosten in verband met betalingswijze acceptgiro – 2

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de kosten van betalingsverkeer per acceptgiro.   De consument heeft de klacht op 14 mei 2011 aan de ondernemer voorgelegd.   Een bedrag van € 7,14 is door de consument onbetaald gelaten en bij de commissie in depot gestort.   Standpunt van de consument   Het standpunt […]

Lees verder
 • 5 januari 2013
 • Water

Kosten in verband met betalingswijze acceptgiro – 4

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de kosten van betalingsverkeer.   De consument heeft de klacht op 28 december 2008 aan de ondernemer voorgelegd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer brengt kosten betalingsverwerking van € 1,50 ex BTW in rekening […]

Lees verder
 • 5 januari 2013
 • Water

Stelselmatige te late betaling; incassokosten redelijk; afsluiting terecht

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de door de ondernemer in rekening gebrachte kosten wegens niet tijdige betaling door de consument van de voorschotnota’s.   De consument heeft op 10 augustus 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als […]

Lees verder
 • 5 januari 2013
 • Water

Voorschot per 3 maanden niet onredelijk – 2

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de overgang in 2008 van de betaling van het water naar de ondernemer en de onmogelijkheid om per kwartaal achteraf te betalen. De ondernemer hanteert namelijk betaling van een maandelijks voorschot.   De consument heeft op 19 januari 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt […]

Lees verder
 • 5 januari 2013
 • Water

Kosten in verband met betalingswijze acceptgiro – 1

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de wijze van facturering van de kosten van geleverd water en de door het bedrijf in rekening gebrachte kosten voor de betaling anders dan via automatische incasso.   Standpunt van de klager   Het standpunt van de klager luidt in hoofdzaak als volgt.   Eind 2008 deelde […]

Lees verder
 • 5 januari 2013
 • Water

Kosten in verband met betalingswijze acceptgiro – 5

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de door de ondernemer aan de consument in rekening gebrachte kosten voor de betaling van de facturen van de ondernemer per acceptgiro.   De consument heeft op 25 februari 2010 de klacht schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de […]

Lees verder
 • 5 januari 2013
 • Water

Het vragen van een borgstelling of waarborgsom aan consument kan alleen indien ondernemer aannemelijk kan maken dat dit noodzakelijk is; niet vastgesteld.

Standpunt van de consument Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak. Voor mijn werk heb ik de afgelopen jaren enige tijd in het buitenland doorgebracht en in deze periode heb ik mijn huis aan derden verhuurd. Ik ben nu weer in Nederland en wil weer van mijn huis gebruik maken. Het bedrijf weigert echter […]

Lees verder