Bevoegdheid commissie

Commissie niet bevoegd om geschil te behandelen volgens arbitraal beding

Waar gaat de uitspraak over? De procedure begon toen verzoekster op 19 januari 2023 een geschil aanhangig maakte tegen verweerster. Verzoekster eiste betaling van een openstaande declaratie van €1.576,71, plus rente en buitengerechtelijke kosten. Ondanks herhaald verzoek tot betaling, bleef verweerster in gebreke. De commissie informeerde verweerster op 12 juni 2023 over het geschil en […]

Lees verder

Commissie is bevoegd, nu overeenkomst is gesloten met BOVAG ondernemer en niet met intermediair.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 8 augustus 2011 tot stand gekomen lesovereenkomst. Partijen verschillen met elkaar van mening omtrent de vraag wie daarbij als wederpartij van de consument heeft te gelden.   Standpunten van partijen   De consument neemt het standpunt in dat zij door online-boeking een lespakket heeft gekocht van […]

Lees verder