Bevoegdheid commissie

Commissie is bevoegd, nu overeenkomst is gesloten met BOVAG ondernemer en niet met intermediair.

Onderwerp van het geschil Het geschil vloeit voort uit een op 8 augustus 2011 tot stand gekomen lesovereenkomst. Partijen verschillen met elkaar van mening omtrent de vraag wie daarbij als wederpartij van de consument heeft te gelden.   Standpunten van partijen   De consument neemt het standpunt in dat zij door online-boeking een lespakket heeft gekocht van […]

Lees verder